Frågor & svar  keyboard_arrow_down

Vårt barn fyller snart 18 år, behöver vi göra något?

Frågor & svar    |     6.6.2023   

Grattis till den unga! Att bli myndig är en stor milstolpe i en ung människas liv.

När en ung person blir myndig avlägsnas alla fullmakter som givits för hans/hennes fondportfölj. Ur kontaktuppgifterna avlägsnas exempelvis e-postadressen (som fram till dess vanligtvis har varit vårdnadshavarens e-postadress), telefonnumret och kontonumret. Utan kontonummer kan inlösen inte betalas till kunden. En myndig person ska därför logga in på Min Portfölj-tjänsten med sina egna nätbankskoder och kontrollera och uppdatera sina egna kunduppgifter. Uppdatering av kunduppgifter sker via länken för begäran om uppdatering på Min portfölj-tjänstens startsida eller under Kunduppgifter och Uppdatering av kunduppgifter.

Uppdatering av kunduppgifterna säkerställer att du kan sköta ärenden tryggt och smidigt hos oss även framöver. Efter att du har uppdaterat kunduppgiftena kan du fritt sköta dina fondplaceringar.

Om du önskar befullmäktiga en annan person för din fondportfölj, kan du ge en fullmakt för personen i Min portfölj-tjänsten med hjälp av formuläret som finns under Kunduppgifter och Fullmakter.

Du kan också behändigt följa upp dina fondplaceringar via mobilappen Fickportföljen, där du också kan teckna och lösa in fonder efter att du har uppdaterat dina kunduppgifter.

Vår kundtjänst hjälper också gärna i alla frågor som rör kundrelationen och fonderna. Du kan kontakta oss per telefon 09 6817 8200 eller via funktionen Meddelanden i Min portfölj-tjänsten.