Fondbyte  keyboard_arrow_down

Fondbyte

Vid inlösen av fondandelar kan man också meddela att medlen ska placeras i en annan av Seligson & Co förvaltad fond, dvs. byta från en fond till en annan.

Byten mellan fonder är normala inlösningar och teckningar, och teckningsdatumet för de nya andelarna beräknas alltså på basen av när de inlösta medlen betalas i på den mottagande fondens konto.

Vid fondbyte betalas medlen inte ut till kundens bankkonto, utan direkt till kontot för den fond som det skall tecknas andelar i.

Eventuella tecknings- eller handelsavgifter debiteras vid fondbyte enligt den normala prislistan.