LokalTapiola Blandfonder - USA Marknad  

LokalTapiola USA Marknad

Placeringsfonden LokalTapiola USA Marknad är en aktiefond som strävar efter marknadsavkastning. Kapitalförvaltaren av fonden strävar efter att uppnå en bra avkastning med låga kostnader med hjälp av en kvantitativ modell. Fondens placeringar görs i bolag som noterats USA eller i företag som har en avsevärd del av affärsverksamheten i USA. Placeringsobjekten är cirka 400 bolag som har det största marknadsvärdet inom olika branscher.

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,30 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI34 1805 3000 0189 10
OPOKOYFIHHFI25 5000 0120 3984 08

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 07.12.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
18,511 € 0,000 € -1,56 % -1,53 % -11,05 % 39,00 % 79,93 % - - -
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen