Andra aktiefonder - Phoebus  

Seligson & Co Phoebus

Fonden gör långsiktiga, över 10 års placeringar i aktier i kvalitetsbolag. Fonden placerar huvudsakligen i finländska bolag, med en internationell krydda. Phoebus är aktivt förvaltad och strävar efter en avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning.

Mera information om Phoebus finns bl.a. i Fondplacerarens guide, i fondens kvartalsrapporter samt via e-post direkt av portföljförvaltaren. Fonden har också en särskild handbok för andelsägarna.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,94 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %  
- Vid inlösning: 0,0 % om placeringstiden ≥ 360 dagar
1,0 % om placeringstiden < 360 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Phoebus-fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI96 1596 3000 0095 08
OPOKOYFIHHFI68 5000 0120 2828 83

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag, bekräftas teckningen till nästa finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas inlösningen till nästa finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 23.05.2024:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
101,281 € 44,718 € -0,18 % 0,85 % 15,77 % 21,37 % 63,74 % 159,83 % 409,74 % 511,01 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen