Kapitalförvaltningsfonden - Pharos  

Pharos

Kapitalförvaltningsfonden Pharos är en blandfond som placerar internationellt såväl på räntemarknaden som på aktiemarknaden. I normalläge är hälften av fondens portfölj investerad i ränteplaceringar och hälften i aktieplaceringar, med 30—70 % som den största tillåtna variationen från detta. Fondens kärna är uppbyggd av kostnadseffektiva indexfonder. Dessa kompletteras med mera specialicerade satellitplaceringar. För att undvika onödiga kostnader görs ränteplaceringar också direkt på räntemarknaden.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,35 % per år (uppbärs av fonden) + målfondendernas avgifter (högst 0,85 %)

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsavgift (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %  
- Vid inlösning: 0,0 % om placeringstiden ≥ 360 dagar
0,5 % om placeringstiden ≥ 180 dagar, men < 360 dagar
1,0 % om placeringstiden < 180 dagar

Avkastningsbaserad avgift: 20 procent av den totala avkastningen som överstiger jämförelseindexets avkastning beräknad som den genomsnittliga geometriska årsavkastningen (ränta på ränta) för det pågående och de två föregående hela kalenderåren. Den avkastningsrelaterade provisionen kan dock inte överstiga tre procent av fondens medelvärde och inte heller vara negativ.

Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Pharos-fondens bankkonton är:

S-BankenSBANFIHHFI73 3636 3001 2555 46
NordeaNDEAFIHH FI68 1200 3000 0155 45
OPOKOYFIHHFI90 5000 0120 2828 75

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag, bekräftas teckningen till nästa finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag före kl. 16, bekräftas inlösningen till nästa finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 27.01.2020:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
23,1142 € 11,3860 € -0,14 % 0,76 % 10,64 % 15,50 % 23,77 % 78,52 % 122,34 % 124,26 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen