Kapitalförvaltningsfonden - Pharos  

Seligson & Co Pharos

Kapitalförvaltningsfonden Pharos är en blandfond som placerar internationellt såväl på aktiemarknaden som på räntemarknaden. I normalläge är 60 % av fondens portfölj investerad i aktieplaceringar och 40 % i ränteplaceringar. Aktievikten kan variera mellan 40 och 80 %. Placeringarna görs kostnadseffektivt via bl.a. indexfonder och övriga passiva fonder.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,45 % per år (uppbärs av fonden) + målfondendernas avgifter (målfondendernas avgifter högst 0,85 %)

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %  
- Vid inlösning: 0,0 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Pharos-fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI68 1200 3000 0155 45
OPOKOYFIHHFI90 5000 0120 2828 75

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag, bekräftas teckningen till nästa finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas inlösningen till nästa finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 25.06.2024:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
29,524 € 12,468 € 0,06 % 1,34 % 14,98 % 14,03 % 35,81 % 68,14 % 162,79 % 185,31 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen