Passiva aktiefonder - Nordamerika indexfond  

Nordamerika indexfond

Fonden placerar på aktiemarknader i Nordamerika. Dess mål är att ge placerarna en avkastning som möjligast väl motsvarar Dow Jones Sustainability North America-aktieindexets avkastning. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,42 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsavgift (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,1 %  
- Vid inlösning: 0,1 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Nordamerika Indexfonds bankkonton är:

S-BankenSBANFIHHFI42 3636 3001 0555 08
NordeaNDEAFIHH FI45 1805 3000 0011 55
OPOKOYFIHHFI34 5000 0120 2827 19

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 14.30, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 14.30, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 20.01.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
40,557 € 25,021 € -0,57 % 0,16 % 30,75 % 77,43 % 101,32 % 299,50 % 298,09 % -
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen