Bli kund hos Seligson & Co Fondbolag  keyboard_arrow_down

Bli kund hos Seligson & Co Fondbolag

Vuxna personkunder

Kundförhållandet kan ingås med finländska nätbankskoder snabbt och helt elektroniskt. Identifieringen sker via Telia Finland Oyj:s tjänst. Mera information här. Du får genast ditt kundnnummer, dina inloggningskoder till Min portfölj-tjänsten samt din kundspecifika teckningsreferens.

Ingå kundförhållande för en vuxen här »

 

Minderåriga personkunder

Kundförhållandet för en minderårig ingås med vårdnadshavarnas finländska nätbankskoder. Identifieringen sker via Telia Finland Oyj:s tjänst. Mera information här. Ifall barnet har två vård­nads­havare behövs bådas nät­banks­identi­fikation. Av barnet behövs det ingen nät­banks­iden­ti­fi­kation, men barnet bör redan ha fått sitt officiella namn och eget bankkonto.

Informationen som fylls i på webbsidan bekräftas först av den ena vård­nads­havaren med dennes nätbankskoder. Sedan slutför den andra vård­nads­havaren processen genom att bekräfta informationen med sina egna nät­banks­koder. Den andra vårdnadshavaren kan göra detta antingen genast eller senare.

Barnets kundnummer, inloggningskoder till Min portfölj-tjänsten samt den kundspecifika teckningsreferensen visas då båda vårdnadshavarna har iden­ti­fierat sig med sina nätbankskoder.

Ingå kundförhållande för ett barn här »

 

Sammanslutningar

En sammanslutning, alltså t.ex. ett bolag eller en förening, kan bli kund genom att fylla i kund­uppgifts­blanketten på webbsidan, printa ut den och underteckna den samt skicka den till vår kundtjänst med de bilagor som nämns på blanketten.

Kundnumret, inloggningskoderna till Min portfölj och den kundspecifika teckningsreferensen visas genast då blanketten har fyllts i, men kund­förhållandet är inte i kraft före vår kundtjänst har mottagit och godkänt dokumenten.

Ingå kundförhållande för en sammanslutning här »


Vår kundtjänst ( / 09–6817 8200) ger vid behov gärna mera information!