LokalTapiola Blandfonder - Skydd  

LokalTapiola Skydd

Placeringsfonden LokalTapiola Skydd är en blandfond som förvaltas aktivt och som placerar globalt. Placeringarna görs huvudsakligen på räntemarknaderna via olika fonder. Fonden Skydd använder en riskbudget inom vars gränser fonden även kan placera i mer riskfyllda objekt såsom aktier. Fondens mål är att värdet på en andel inte sjunker under det skyddsmålet. Skyddsmålet fastställs dagligen och det är 90 procent av fondandelens högsta värde under de senaste 12 månaderna under historien.

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,50 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI54 1805 3000 0151 55
OPOKOYFIHHFI45 5000 0120 3326 70

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till nästa finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till nästa finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 24.06.2024:
Tillväxt (A) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
13,981 € -0,04 % 0,99 % 8,65 % 2,51 % 9,36 % 15,20 % 39,91 % -
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen