Information om tjänsterna  keyboard_arrow_down

Information om tjänsterna

Distansförsäljning

Information om Seligson & Co Fondbolags tjänster som erbjuds utan att kunden träffas personligen finns att få här (pdf).

Användningsvillkor för de elektroniska tjänsterna

Användningsvillkoren för de elektroniska tjänsterna (tjänster som erbjuds via internet, mobiltjänsten, e-post som skickas till kunderna och annat elektroniskt material) finns här (pdf).

Hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhet

Du hittar informationen om hållbarhetsrisker och utlåtandet om placeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer här (pdf).