Information om tjänsterna  keyboard_arrow_down

Information om tjänsterna

Distansförsäljning

Information om Seligson & Co Fondbolags tjänster som erbjuds utan att kunden träffas personligen finns att få här (pdf).

Användningsvillkor för de elektroniska tjänsterna

Användningsvillkoren för de elektroniska tjänsterna (tjänster som erbjuds via internet, mobiltjänsten, e-post som skickas till kunderna och annat elektroniskt material) finns här (pdf).

Hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhet

Beaktande av hållbarhetsrisker hos Seligson & Co Fondbolag
Beaktande av hållbarhetsrisker hos Seligson & Co Fondbolag och i bolagets ersättningspolicy (pdf).

De huvudsakliga negativa konsekvenserna av placeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer beaktas inte
Utlåtande om beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhet hos Seligson & Co Fondbolag (pdf).

Lösning av tvister

Lösning av tvister med Seligson & Co Fondbolag (pdf)