Information om tjänsterna  keyboard_arrow_down

Information om tjänsterna

Distansförsäljning

Information om Seligson & Co Fondbolags tjänster som erbjuds utan att kunden träffas personligen finns att få här (pdf).

Användningsvillkor för de elektroniska tjänsterna

Användningsvillkoren för de elektroniska tjänsterna (pdf) (tjänster som erbjuds via internet, mobiltjänsten, e-post som skickas till kunderna och annat elektroniskt material).

Hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhet

Beaktande av hållbarhetsrisker hos Seligson & Co Fondbolag
Beaktande av hållbarhetsrisker hos Seligson & Co Fondbolag och i bolagets ersättningspolicy (pdf).

De huvudsakliga negativa konsekvenserna av placeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer beaktas inte
Utlåtande om beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhet hos Seligson & Co Fondbolag (pdf).

Lösning av tvister

Lösning av tvister med Seligson & Co Fondbolag (pdf)