Andra aktiefonder - Russian Prosperity Fund Euro  

Russian Prosperity Fund Euro

Fonden Russian Prosperity Fund Euro är stängd tills vidare.

Teckningar och inlösen som riktar sig till fonden kan inte bekräftas när fonden är stängd. Teckningar och inlösen som görs under stängningen verkställs först när fondens värden nästa gång beräknas.

Mera information här.

Russian Prosperity Fund Euro är en matarfond, enligt definitionen i Lagen om placeringsfonder, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 1,75 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %  
- Vid inlösning: 0,0 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar

Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen