Andra aktiefonder - Familjebolag  

Seligson & Co Familjebolag

Fonden placerar globalt i familjeföretag. Fondens mål är att ge investerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på en väl diversifierad familjeföretagsportfölj och överstiger avkastningen på indexet som beskriver den globala aktiemarknaden.

För att stödja portföljförvaltningen förvärvar fondbolaget forsknings- och informationstjänster relaterade till familjebolag från det holländska företaget Ahlström Capital B.V.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 1,25 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %
- Vid inlösning: 0,0 %
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Familjebolag-fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI64 1200 3000 0178 48
OPOKOYFIHHFI78 5000 0120 2828 00

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag, bekräftas teckningen till nästa finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas inlösningen till nästa finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 12.07.2024:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
42,097 € 18,770 € 0,08 % -1,71 % 19,15 % 13,31 % 48,03 % 68,16 % 290,72 % 269,21 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen