Inlösning av fondandelar  keyboard_arrow_down

Inlösning av fondandelar

Inlösning av fondandelar görs i första hand i Min portfölj-tjänsten under Uppdrag och Inlösning.

Inlösningsvärdet och -datumet bestäms av varje fonds stadgar.

Tidsgränserna for inlösningar hittar du här.

I normalläget betalas de inlösta medlen ut från fondens konto bankdagen efter att inlösningen bekräftats. Avvikelser från detta kan göras t.ex. ifall fonden är tvungen att sälja värdepapper för att få kontanter till stora inlösningar. I sådana fall kan utbetalningen ske t.o.m. några bankdagar senare än normalt.

Ifall det har utfärdats ett andelsbevis för fondandelarna bör den originala andelsbeviset återlämnas till Fondbolaget innan inlösningen kan bekräftas.

Vår kundtjänst hjälper gärna i alla frågor som berör inlösningar.