Att lösa in fondandelar  keyboard_arrow_down

Att lösa in fondandelar

Att sälja fondandelar kallas att lösa in dem. Behändigast sker detta i Min portfölj-tjänsten (Uppdrag -> Inlösning).

Inlösningsuppdrag kan också ges skriftligen, per telefon eller med e-post från den adress som kunden har meddelat oss.

  • E-post:
  • Telefon: 09 – 6817 8200 (finländska bankdagar kl. 9–17)
  • Fax: 09 – 6817 8222
  • Brev: Seligson & Co Fondbolag Abp, Skillnadsgatan 1–3, 00130 Helsingfors

Obs! Då inlösningar görs per e-post är det skäl att försäkra sig om att inlösningen har tagits emot, ifall inlösaren inte fått en bekräftelse per e-post under samma bankdag. Då kan det ha uppstått ett problem i e-posttrafiken.

Inlösningsvärdet och -datumet bestäms av varje fonds stadgar.

I normalläget betalas de inlösta medlen ut från fondens konto bankdagen efter att inlösningen bekräftats. Avvikelser från detta kan göras t.ex. ifall fonden är tvungen att sälja värdepapper för att få kontanter till stora inlösningar. I sådana fall kan utbetalningen ske t.o.m. några bankdagar senare än normalt.

Ifall det har utfärdats ett andelsbevis för fondandelarna bör detta återlämnas till Fondbolaget innan inlösningen kan bekräftas.

Vår kundtjänst hjälper gärna i alla frågor som berör inlösningar.