Seligson & Co – presentation  keyboard_arrow_down

Seligson & Co – presentation

Seligson & Co är ett finländskt fondbolag, som fokuserar på att erbjuda kostnadseffektiva fonder för långsiktiga placerare. Vi betjänar såväl institutioner som privatpersoner främst i Finland och Sverige.


Transparenta produkter och tjänster

Vi strävar efter att erbjuda placeringsfonder som är transparenta, lätta att förstå och med vilka kundens långsiktiga avkastning är så hög som möjligt. Vi försöker minimera kostnaderna, för de minskar på avkastningen.

Vi fokuserar endast på placeringsfonder och är därför helt oberoende av t.ex. värdepappersförmedlare.

Ta kontakt!