Seligson & Co – presentation  keyboard_arrow_down

Seligson & Co – presentation

Seligson & Co är ett finländskt kapitalförvaltningsbolag, som fokuserar på kostnadseffektiva placeringstjänster för långsiktiga placerare. Vi betjänar såväl institutioner som privatpersoner främst i Finland och Sverige.


Transparenta produkter och tjänster

Vi strävar efter att erbjuda placeringstjänster som är transparenta, lätta att förstå och med vilka kundens långsiktiga avkastning är så hög som möjligt. Vi försöker minimera kostnaderna, för de minskar på avkastningen.


Fonder och kapitalförvaltning, inget annat

Vi fokuserar enbart på kapitalförvaltning – i form av placeringsfonder eller med skilt avtal – och är därför helt oberoende av t.ex. värdepappersförmedlare.

Ta kontakt!