Tidtabellerna för teckningar och inlösningar  keyboard_arrow_down

Tidtabellerna för teckningar och inlösningar

Tabellen nedan sammanfattar tidtabellerna för bekräftandet av teckningar och inlösningar. Med ”dag” avses här bankdagar.

Teckningsdag = den dag till vilkens fondvärde fondandelarna registreras för kunden.

Inlösningsdag = den dag till vilkens fondvärde ett inlösningsuppdrag verkställs.

Betalning = teckningsbetalningen har mottagits till Fonden på ett av Fondbolaget godkänt sätt. Observera att överföringen av betalningen mellan bankerna kan påverka tidpunkten för när pengarna registreras på fondens konto.

Uppdrag = kundens uppdrag har mottagits av Fondbolaget.

I normalläget betalas de inlösta medlen ut från fondens konto bankdagen efter att inlösningen bekräftats. Avvikelser från detta kan göras t.ex. ifall fonden är tvungen att sälja värdepapper för att få kontanter till stora inlösningar. I sådana fall kan utbetalningen ske t.o.m. några bankdagar senare än normalt.

Seligson & Co

Teckningsdag Inlösningsdag
Indexfonder
Finland Indexfond Betalning senast 11.00 => samma dag Uppdrag senast 11.00 => samma dag
Europa Indexfond Betalning senast 11.00 => samma dag Uppdrag senast 11.00 => samma dag
Asien Indexfond Betalning föregående dag senast 16.00 Uppdrag föregående dag senast 16.00
Nordamerika Indexfond Betalning senast 14.30 => samma dag Uppdrag senast 14.30 => samma dag
Andra aktiefonder
Global Top 25 Brands Betalning föregående dag Uppdrag föregående dag senast 16.00
Global Top 25 Pharmaceuticals Betalning föregående dag Uppdrag föregående dag senast 16.00
Emerging Markets Betalning föregående dag senast 16.00 Uppdrag föregående dag senast 16.00
Phoebus Betalning föregående dag Uppdrag föregående dag senast 16.00
Familjebolag Betalning föregående dag Uppdrag föregående dag senast 16.00
Tropico LatAm Betalning föregående dag senast 16.00 Uppdrag föregående dag senast 16.00
 
 Räntefonderna
Penningmarknadsfond Betalning senast 14.30 => samma dag Uppdrag senast 11.00 => samma dag
Euro Corporate Bond Betalning senast 11.00 => samma dag Uppdrag senast 11.00 => samma dag
Euro-obligation
Betalning senast 11.00 => samma dag Uppdrag senast 11.00 => samma dag
 
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos
Betalning föregående dag Uppdrag föregående dag senast 16.00

Undantag kan uppkomma så som preciserats i fondernas stadgar eller prospekt, till exempel under exceptionella marknadsförhållanden.

OMX Helsingfors 25 börshandlad fond noteras på börsen; andelar i den köps och säljs via värdepappersförmedlare enligt dessas öppethållningstider.

 

LokalTapiola

Teckningsdag Inlösningsdag
Räntefonder
High Yield Betalning föregående dag senast 15.00 Uppdrag föregående dag senast 15.00
Europa High Yield ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Tillväxtmarknader Ränta Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Hållbar Påverkan Ränta Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Räntevärld Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Kortränta ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Långränta ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Nordlig Företagsränta ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Realränta ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Företagsränta ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Blandfonder
Skydd Betalning föregående dag senast 15.00 Uppdrag föregående dag senast 15.00
Världen 20 Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Världen 50 Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Världen 80 Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
2025 ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
2035 ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
2045 ESG
Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
 
Aktiefonder
Europa Klimatindex Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Europa Mid Cap ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Välfärd ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Tillväxt ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Utvecklade Asien ESG Betalning föregående dag senast 15.00 Uppdrag föregående dag senast 15.00
Hållbar Miljö Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Konsument ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
Norden ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
USA Klimatindex Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag
USA Mid Cap ESG Betalning senast 15.00 => samma dag Uppdrag senast 15.00 => samma dag