Passiva aktiefonder - Finland  

Finland indexfond

Fonden placerar på aktiemarknaden i Finland. Dess mål är att ge placerarna en avkastning som möjligast väl motsvarar OMX Finland Sustainability-aktieindexets avkastning. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,45 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsavgift (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,1 %  
- Vid inlösning: 0,1 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Finland Indexfonds bankkonton är:

S-BankenSBANFIHHFI44 3636 3001 2553 89
NordeaNDEAFIHH FI27 1200 3000 0068 74
OPOKOYFIHHFI37 5000 0120 2828 59

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 20.01.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
12,391 € 5,071 € -0,18 % 1,22 % 17,57 % 51,30 % 73,26 % 239,81 % 195,52 % 525,81 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen