Indexfonder - Finland - nyckeltal  

Finland indexfond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.1.2023 – 29.12.2023
Årliga avgifter 0,46 %
Avkastningsbunden provision -   
Transaktionskostnader 0,02 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,47 %
Portföljens omsättningshastighet 13,24 %
Tracking error 0,14 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (29.12.2023) 0,18 %
Storlek 174 699 919,00 €

Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX 1
29.12.2023 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatilitet
3 mån. 5,74 % 14,27 % 5,90 % 14,35 %
Från årets början -3,51 % 14,11 % -3,02 % 14,15 %
1 år -3,51 % 14,11 % -3,02 % 14,15 %
3 år 8,74 % 17,12 % 10,35 % 17,13 %
5 år 45,92 % 19,41 % 49,51 % 19,44 %
10 år 126,09 % 18,03 % 136,88 % 18,06 %
Från startdatum 555,69 % 22,58 % 490,17 % 22,78 %
Från startdatum per annum 7,57 % 7,13 %
1) OMX Sustainability Finland Index.