Publikationer  keyboard_arrow_down

Publikationer

Fondprospektet ger noggrann och omfattande information om fonderna, fondbolaget och hur fondplacerande går till i praktiken. Prospektet innehåller även fondernas stadgar (fondbestämmelser) och faktablad.

Fondplacerarens guide innehåller information bl.a. om varför man placerar och hur placeringars vinst uppstår, och ger riktlinjer för hur man gör upp en placeringsplan.

Ansvarsfullt placerande behandlar bakgrunden och principerna för ansvarsfullt placerande samt Seligson & Co:s ansvarsfulla placeringspolitik och hur den förhåller sig till EU-regleringen för placeringsprodukters hållbarhet.

Faktabladen (KIID) nedan är det snabbaste sättet att få en överblick av fondernas grundläggande egenskaper.

Alla publikationerna är pdf-filer.

Faktablad (KIID)

De passiva aktiefonderna
Europa Indexfond
Asien Indexfond
Nordamerika Indexfond
Finland Indexfond
OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF
Global Top 25 Brands
Global Top 25 Pharmaceuticals
Emerging Markets
De aktiva aktiefonderna
Phoebus
Phoenix
Russian Prosperity Fund Euro
Tropico LatAm
Räntefonderna
Penningmarknadsfond
Euro-obligation
Euro Corporate Bond
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos

 

Alla fondernas faktablad som ett dokument


Pappersversioner av publikationerna kan begäras per e-post eller telefon (09–68178200).