Publikationer  keyboard_arrow_down

Publikationer

På denna sida hittar du behändigt de officiella prospekten och översikterna för de fonder som förvaltas av Seligson & Co.

 

Seligson & Co-fondernas publicationer

Fondprospektet ger noggrann och omfattande information om fonderna, fondbolaget och hur fondplacerande går till i praktiken. Till fondprospektet bifogas uppgifter om produktens hållbarhet, som publiceras separat för varje fond. Du hittar dessa uppgifter i fondförteckningen nedan.

Fondernas stadgar kompletterar fondprospektet.

Över alla de fonder som fondbolaget förvaltar publiceras också ett faktablad. Innan placeraren fattar ett placeringsbeslut rekommenderas att han eller hon bekantar sig med detta fondprospekt, fondernas stadgar och faktabladet.

Fondplacerarens guide  innehåller information bl.a. om varför man placerar och hur placeringars vinst uppstår, och ger riktlinjer för hur man gör upp en placeringsplan. 

Fondernas investeringsverksamhet följer principer som godkänts av Seligson & Co Fondbolag, som består av Seligson & Co Fondbolags principer om hållbarhet i investeringsverksamhet (pdf) och principerna för hållbara investeringar som utarbetats i samarbete med LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen (på finska) (pdf).

Faktabladen (KID) nedan är det snabbaste sättet att få en överblick av fondernas grundläggande egenskaper. 

Alla publikationerna är pdf-filer. 

Faktablad (KID)

Stadgar Information om produktens hållbarhet (bilaga till fondprospektet)
Indexfonder
Europa Indexfond Stadgar Information om produktens hållbarhet
Asien Indexfond Stadgar Information om produktens hållbarhet
Nordamerika Indexfond Stadgar Information om produktens hållbarhet
Finland Indexfond Stadgar Information om produktens hållbarhet
OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF Stadgar
Andra aktiefonder
Global Top 25 Brands Stadgar Information om produktens hållbarhet
Global Top 25 Pharmaceuticals Stadgar Information om produktens hållbarhet
Phoebus Stadgar
Familjebolag Stadgar
Russian Prosperity Fund Euro Stadgar
Tropico LatAm Stadgar
Räntefonderna
Penningmarknadsfond Stadgar
Euro-obligation Stadgar
Euro Corporate Bond Stadgar
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos Stadgar

 

 

LokalTapiola-fondernas publicationer 

LokalTapiola Fondprospektetger noggrann och omfattande information om fonderna, fondbolaget och hur fondplacerande går till i praktiken. Till fondprospektet bifogas uppgifter om produktens hållbarhet, som publiceras separat för varje fond. Du hittar dessa uppgifter i fondförteckningen nedan.

Fondernas stadgar kompletterar fondprospektet.

Över alla de fonder som fondbolaget förvaltar publiceras också ett faktablad. Innan placeraren fattar ett placeringsbeslut rekommenderas att han eller hon bekantar sig med detta fondprospekt, fondernas stadgar och faktabladet.

Fondernas investeringsverksamhet följer principer som godkänts av Seligson & Co Fondbolag, som består av Seligson & Co Fondbolags principer om hållbarhet i investeringsverksamhet (pdf) och principerna för hållbara investeringar som utarbetats i samarbete med LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen (på finska) (pdf).

Faktabladen (KID) nedan är det snabbaste sättet att få en överblick av fondernas grundläggande egenskaper. 

Alla publikationerna är pdf-filer. 

Obs! Förändringar i fonderna LoklaTapiola Tillväxt ESG och LokalTapiola Konsument ESG den 16 maj 2024. Läs mer om ändringen i meddelandet.

Faktablad (KID)

Stadgar
Information om produktens hållbarhet (bilaga till fondprospektet)
Räntefonder
LokalTapiola High Yield
Stadgar
LokalTapiola Europa High Yield ESG
Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta Stadgar
LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Räntevärld Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Kortränta ESG Stadgar
LokalTapiola Långränta ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Realränta ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Företagsränta ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
Blandfonder
LokalTapiola Skydd Stadgar
LokalTapiola Världen 20 Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Världen 50 Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Världen 80 Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola 2025 ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola 2035 ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola 2045 ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
Aktiefonder
LokalTapiola Europa Klimatindex Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Europa Mid Cap ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Välfärd ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Framtid Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Utvecklade Asien ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Tillväxtmarknader Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Hållbar Miljö Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Norden ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola USA Klimatindex Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola USA Mid Cap ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet

 

 

Andra fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag

Faktablad (KID) Stadgar Information om produktens hållbarhet (bilaga till fondprospektet)
LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 50 Stadgar
LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 75 Stadgar
LokalTapiola Ränta 100 Stadgar
LokalTapiola Aktie 100 Stadgar
LokalTapiola Samfund Europa ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Samfund USA ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Samfund Långränta ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Samfund Företagsränta ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet


Gemensamma publikationer
 

Faktablad för andra andelstyper

Information om tidigare resultat och resultatscenarier 


Pappersversioner av publikationerna kan begäras per e-post eller telefon (09–68178200).