Publikationer  keyboard_arrow_down

Publikationer

På denna sida hittar du behändigt de officiella prospekten och översikterna för de fonder som förvaltas av Seligson & Co.

 

Seligson & Co-fondernas publicationer

Fondprospektet ger noggrann och omfattande information om fonderna, fondbolaget och hur fondplacerande går till i praktiken. Till fondprospektet bifogas uppgifter om produktens hållbarhet, som publiceras separat för varje fond. Du hittar dessa uppgifter i fondförteckningen nedan.

Fondernas stadgar kompletterar fondprospektet.

Över alla de fonder som fondbolaget förvaltar publiceras också ett faktablad. Innan placeraren fattar ett placeringsbeslut rekommenderas att han eller hon bekantar sig med detta fondprospekt, fondernas stadgar och faktabladet.

Fondplacerarens guide  innehåller information bl.a. om varför man placerar och hur placeringars vinst uppstår, och ger riktlinjer för hur man gör upp en placeringsplan. 

Ansvarsfullt placerande behandlar bakgrunden och principerna för ansvarsfullt placerande samt Seligson & Co:s ansvarsfulla placeringspolitik.

Faktabladen (KID) nedan är det snabbaste sättet att få en överblick av fondernas grundläggande egenskaper. 

Alla publikationerna är pdf-filer. 

Faktablad (KID)

Stadgar Information om produktens hållbarhet (bilaga till fondprospektet)
Indexfonder
Europa Indexfond Stadgar Information om produktens hållbarhet
Asien Indexfond Stadgar Information om produktens hållbarhet
Nordamerika Indexfond Stadgar Information om produktens hållbarhet
Finland Indexfond Stadgar Information om produktens hållbarhet
OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF Stadgar
Andra aktiefonder
Global Top 25 Brands Stadgar Information om produktens hållbarhet
Global Top 25 Pharmaceuticals Stadgar Information om produktens hållbarhet
Emerging Markets Stadgar
Phoebus Stadgar
Familjebolag Stadgar
Russian Prosperity Fund Euro Stadgar
Tropico LatAm Stadgar
Räntefonderna
Penningmarknadsfond Stadgar
Euro-obligation Stadgar
Euro Corporate Bond Stadgar
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos Stadgar

 

 

LokalTapiola-fondernas publicationer 

LokalTapiola Fondprospektetger noggrann och omfattande information om fonderna, fondbolaget och hur fondplacerande går till i praktiken. Till fondprospektet bifogas uppgifter om produktens hållbarhet, som publiceras separat för varje fond. Du hittar dessa uppgifter i fondförteckningen nedan.

Fondernas stadgar kompletterar fondprospektet.

Över alla de fonder som fondbolaget förvaltar publiceras också ett faktablad. Innan placeraren fattar ett placeringsbeslut rekommenderas att han eller hon bekantar sig med detta fondprospekt, fondernas stadgar och faktabladet.

LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering (pdf) (på finska): LokalTapiola-placeringsfonrenas placeringsbeslut beaktas hållbarhetsfaktorer (ESG) som påverkar placeringsobjekten, hållbarhetsrisker som kan påverka placeringarnas värde samt de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna som verksamheten av placeringsobjekt orsakar i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering.

Faktabladen (KID) nedan är det snabbaste sättet att få en överblick av fondernas grundläggande egenskaper. 

Alla publikationerna är pdf-filer. 

Faktablad (KID)

Stadgar
Information om produktens hållbarhet (bilaga till fondprospektet)
Räntefonder
LokalTapiola High Yield
Stadgar
LokalTapiola Europa High Yield ESG
Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta Stadgar
LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Räntevärld Stadgar
LokalTapiola Kortränta ESG Stadgar
LokalTapiola Långränta ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Realränta ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Företagsränta ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
Blandfonder
LokalTapiola Skydd Stadgar
LokalTapiola Världen 20 Stadgar
LokalTapiola Världen 50 Stadgar
LokalTapiola Världen 80 Stadgar
LokalTapiola 2025 ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola 2035 ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola 2045 ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
Aktiefonder
LokalTapiola Europa Klimatindex Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Europa Mid Cap ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Välfärd ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Tillväxt ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Utvecklade Asien ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Hållbar Miljö Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Konsument ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola Norden ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola USA Klimatindex Stadgar Information om produktens hållbarhet
LokalTapiola USA Mid Cap ESG Stadgar Information om produktens hållbarhet

 

 

Gemensamma publikationer 

Faktablad för avkastningsandelar (B) 

Information om tidigare resultat och resultatscenarier 


Pappersversioner av publikationerna kan begäras per e-post eller telefon (09–68178200).