Publikationer  keyboard_arrow_down

Publikationer

På denna sida hittar du behändigt de officiella prospekten och översikterna för de fonder som förvaltas av Seligson & Co.

 

Seligson & Co-fondernas publicationer

Fondprospektet ger noggrann och omfattande information om fonderna, fondbolaget och hur fondplacerande går till i praktiken. Prospektet innehåller även fondernas stadgar (fondbestämmelser) och faktablad. 

Fondplacerarens guide innehåller information bl.a. om varför man placerar och hur placeringars vinst uppstår, och ger riktlinjer för hur man gör upp en placeringsplan. 

Ansvarsfullt placerande behandlar bakgrunden och principerna för ansvarsfullt placerande samt Seligson & Co:s ansvarsfulla placeringspolitik och hur den förhåller sig till EU-regleringen för placeringsprodukters hållbarhet. 

Faktabladen (KIID) nedan är det snabbaste sättet att få en överblick av fondernas grundläggande egenskaper. 

Alla publikationerna är pdf-filer. 

Faktablad (KIID)

De passiva aktiefonderna
Europa Indexfond
Asien Indexfond
Nordamerika Indexfond
Finland Indexfond
OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF
Global Top 25 Brands
Global Top 25 Pharmaceuticals
Emerging Markets
De aktiva aktiefonderna
Phoebus
Phoenix
Russian Prosperity Fund Euro
Tropico LatAm
Räntefonderna
Penningmarknadsfond
Euro-obligation
Euro Corporate Bond
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos

Alla fondernas faktablad som ett dokument

Bedömning av Seligson & Co-fondernas taxonomienlighet

 

LokalTapiola-fondernas publicationer 

LokalTapiola Fondprospektet ger noggrann och omfattande information om fonderna, fondbolaget och hur fondplacerande går till i praktiken. Prospektet innehåller även fondernas stadgar (fondbestämmelser) och faktablad. 

LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering: LokalTapiola-placeringsfonrenas placeringsbeslut beaktas hållbarhetsfaktorer (ESG) som påverkar placeringsobjekten, hållbarhetsrisker som kan påverka placeringarnas värde samt de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna som verksamheten av placeringsobjekt orsakar i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering.

Faktabladen (KIID) nedan är det snabbaste sättet att få en överblick av fondernas grundläggande egenskaper. 

Alla publikationerna är pdf-filer. 

Faktablad (KIID)

Räntefonder
LokalTapiola High Yield
LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta
LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta
LokalTapiola Räntevärld
LokalTapiola Kortränta ESG
LokalTapiola Långränta ESG
LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG
LokalTapiola Realränta ESG
LokalTapiola Företagsränta ESG
Blandfonder
LokalTapiola Skydd
LokalTapiola Världen 20
LokalTapiola Världen 50
LokalTapiola Världen 80
LokalTapiola 2025 ESG
LokalTapiola 2035 ESG
LokalTapiola 2045 ESG
Aktiefonder
LokalTapiola Europa Mid Cap ESG
LokalTapiola Europa Marknad
LokalTapiola Välfärd ESG
LokalTapiola Tillväxt ESG
LokalTapiola Utvecklade Asien ESG
LokalTapiola Hållbar Miljö
LokalTapiola Konsument ESG
LokalTapiola Norden ESG
LokalTapiola USA Mid Cap ESG
LokalTapiola USA Marknad

Bedömning av LokalTapiola-fondernas taxonomienlighet

 


Pappersversioner av publikationerna kan begäras per e-post eller telefon (09–68178200).