Indexfonder - OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF  

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF

OMX Helsinki 25 placerar enligt Helsinki 25-indexet som omfattar de mest omsatta aktierna på börsen i Helsingfors.

Fonden är en börshandlad fond (ETF) vars andelar alltså kan köpas och säljas på börsen genom en värdepappersförmedlare. Den kan alltså inte tecknas på samma sätt som våra ”vanliga” fonder.

Mera information om de särskilda egenskaperna hos en börshandlad fond fås bl.a. av vår kundtjänst samt i broschyren Fondplacerarens guide (s. 23) och i vår videoblogg (på finska) ETF vai ”tavallinen"?.

Fondens andelar var avkastningsandelar ända till slutet av februari 2015, och det betalades alltså en årlig utdelning för dem. Sedan 1.3.2015 är fondens andelar tillväxtandelar, och därmed betalas ingen utdelning. Samtidigt byttes fondens jämförelseindex från det tidigare prisindexet till ett totalindex.

Aktuella ärenden gällande OMX Helsinki 25-fonden publiceras som börsmeddelanden på finska och engelska.

Fondens börskod är SLG OMXH25 och dess Bloomberg-kod är H25ETF FH.

Teckningar och inlösningar som omfattar minst 25 000 andelar kan göras som primärtransaktioner (se fondprospektet för mera information). Primärteckningar och -inlösningar förmedlas av teckningsförmedlare.

Fondens portfölj publiceras dagligen som en portföljkomposition.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: Beror på fondens storlek, högst 0,18 % per år. Innehåller förvarsinstituts- och förvaltningsavgiften.
För de första 0 - 50 000 000 euro 0,18 %
för de följande 50 000 000 - 200 000 000 euro 0,16 %
för de följande 200 000 000 - 500 000 000 euro 0,14 %
för den del som överskriger 500 000 000 euro 0,11 %
 
Handelsersättning: Avgifter som debiteras av värdepappersförmedlaren,
(Obs! skillnaden mellan köp- och säljkurserna, sk. spread, är också en kostnad vid värdepappershandel)

Värdeutveckling 12.04.2024 (fram till 27.2.2015 justerat för utdelningar):
Tillväxt (A) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
63,91 € -0,27 % 2,50 % -2,89 % 0,44 % 25,83 % 130,20 % 471,75 % 489,37 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

Fram till 27.2.2015 beskriver grafen fondens utveckling så att utdelningarna har beaktats. Den utdelningsjusterade utvecklingen beskriver placerarens avkastning bättre än en avkastning som baserar sig direkt på fondandelens publicerade värden. Så är grafen också jämförbar med graferna för våra andra fonder. Efter detta datum har fonden haft tillväxtandelar och ingen justering behövs.


Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen

Fondinformation 12.04.2024
Fondens totala värde468 153 719.90 EUR
Andelar7 325 000 kpl

Dessa tals historiska data finns här.