Teckning av fondandelar  keyboard_arrow_down

Teckning av fondandelar

Då kundförhållandet har ingåtts, är det enkelt att göra en fondteckning. Du kan göra en engångsteckning via vår Fickportfölj-mobilapplikation eller en engångs eller fortlöpande teckning via din nätbank. Det valde beloppet betalas till fondens konto. Vid betalning skall kundens referensnummer anges, referensnumret fås vid öppningen av kundförhållandet. Minimibeloppet för en enskild fondteckning är 10 euro. 

Betalningen kan göras:

  • Från Seligson & Co Fickportfölj-mobilapplikation
  • Direkt från din egen nätbank (instruktioner nedan). Betalningen går att göra från de banker var fonden inte har bankkonto till.

Vid betalning direkt från nätbänken, följ anvisningarna:

  1. Välj kontonumret för fonden du vill teckna från bankkonton sidan.
  2. Gör en ny betalning från din nätbank, var mottagarens kontonummer är den samma som fonden som du vill placera i. Som mottagare kan du meddela den valfria fonden. t.ex. ”Seligson & Co Europa”
  3. Ange ditt referensnummer i betalningens referensfält. Referensnumret hittas från Min portfölj-tjänsten under fliken ”Kunduppgifter” och ”Kundens grunduppgifter” 
  4. Lämna meddelandefältet tomt. Så säkerställer du att referensnumret går vidare från banken och att teckningen förs vidare till rätt kund. 

Fondbolaget kan avstå från att godkänna en teckning ifall t.ex. referensnumret fattas, referensnumret är felaktigt eller ifall mottagaren inte med säkerhet kan identifieras eller ifall informationen om teckningen , betalaren eller mottagaren är felaktiga.

Placeraren ombeds innan placeringsbeslutet bekanta sig med fondbroschyren, invetseringsfondens regler och faktablad.

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med alla frågor gällande fondteckningar.