Att teckna fondandelar  keyboard_arrow_down

Att teckna fondandelar

Att köpa fondandelar kallas att göra en fondteckning.

kundförhållandet har ingåtts, är det lätt att göra en fondteckning: den valfria teckningssumman betalas in på fondens bankkonto. Enklast går det här från den egna nätbanken. Ifall man vill placera regelbundet, t.ex. månatligen, kan man i de flesta nätbanker välja att upprepa betalningen automatiskt.

Minimisumman för en enskild fondteckning är 10 euro. Teckningar ska göras genom kontoöverföring med den kundspecifika teckningsreferens som Fondbolaget gett. Fondbolaget kan låta bli att bekräfta en teckning till exempel om tecknaren inte använder teckningsreferensen eller om tecknaren inte har kunnat identifieras eller om Fondbolaget inte har erhållit tillräckliga uppgifter om tecknaren.

I praktiken går det till så här:

  1. Välj kontonumret för fonden du vill teckna från kontonummersidan.
  2. Kopiera in kontonumret i din nätbank och fyll i fondens namn som mottagare, t.ex. ”Seligson & Co Europa”.
  3. Fyll i din kundspecifika teckningsreferens i betalningens referensfält. Teckningsreferensen finns i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter” samt i övre högra hörnet av kunduppgiftsblanketten.
  4. Lämna betalningens meddelandefält tomt. På så sätt kommer referensen säkert fram till oss.

Vår kundtjänst hjälper gärna vid frågor!