Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från info@seligson.fi.
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån3 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 14.05.2021 3,6682 € 0,93 % 2,05 % 27,30 % 24,26 % 52,39 % 100,57 % 85,54 % 68,96 %
Nordamerika 14.05.2021 34,7155 € 0,66 % 0,16 % 35,59 % 57,96 % 105,00 % 269,45 % - -
Asien 14.05.2021 6,7766 € -0,16 % -2,32 % 30,82 % 17,96 % 47,67 % 90,17 % 37,99 % 2,35 %
Emerging Markets 14.05.2021 14,7397 € -1,73 % -2,67 % 32,19 % 11,65 % 55,64 % 39,92 % - -
Global Brands 14.05.2021 12,9123 € -0,34 % 0,22 % 35,13 % 58,03 % 96,97 % 293,45 % 455,37 % 410,97 %
Global Pharma 14.05.2021 33,3285 € 1,35 % 2,85 % -4,35 % 33,82 % 34,88 % 210,93 % 258,91 % 175,65 %
Finland 14.05.2021 11,4510 € 0,67 % 3,28 % 48,58 % 31,30 % 96,20 % 152,55 % 200,79 % 385,01 %
OMXH 25 ETF 1 14.05.2021 65,96 € 1,03 % 3,34 % 51,22 % 33,63 % 98,91 % 192,30 % 255,54 % -
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 14.05.2021 83,9245 € 0,12 % 1,73 % 42,44 % 46,57 % 92,63 % 167,73 % 211,05 % -
Phoenix 14.05.2021 36,0924 € -0,91 % 0,74 % 49,97 % 20,66 % 61,70 % 83,27 % 122,45 % 205,22 %
Russian Prosperity 2 12.05.2021 129,9062 € -0,13 % 4,99 % 23,52 % 16,34 % 83,04 % 36,40 % 42,54 % 1352,93 %
Tropico LatAm 14.05.2021 14,5319 € -3,58 % 5,26 % 55,04 % 3,77 % 45,16 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 14.05.2021 25,1761 € -0,14 % -0,33 % 19,67 % 19,57 % 37,31 % 71,11 % 112,10 % 140,51 %
Räntefonderna
Euro-obligation 14.05.2021 4,2514 € -0,55 % -1,82 % -0,03 % 6,26 % 6,98 % 47,40 % 81,99 % 133,85 %
Euro Corp. Bond 14.05.2021 21,1706 € -0,24 % -0,64 % 3,51 % 5,52 % 6,83 % 34,54 % 69,95 % -
Penningmarknad 14.05.2021 2,4943 € -0,00 % -0,02 % -0,22 % -0,72 % -0,94 % 2,29 % 17,28 % 32,99 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.
3) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 10.05.2021 -0,14 %
Euro Corp. Bond 10.05.2021 -0,14 %
Penningmarknad 10.05.2021 -0,28 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.