Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från info@seligson.fi.
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

LokalTapiola fondernas värden hittas här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån3 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 06.07.2022 3,555 € 0,14 % -6,32 % -6,87 % 9,12 % 23,16 % 109,65 % 54,43 % 124,15 %
Nordamerika 06.07.2022 38,183 € 2,78 % -3,04 % 3,59 % 46,27 % 88,13 % 256,39 % 261,27 % -
Asien 06.07.2022 6,476 € 0,11 % -6,99 % -7,89 % 11,11 % 18,40 % 75,96 % 43,98 % 53,24 %
Emerging Markets 06.07.2022 14,146 € 0,45 % -3,68 % -10,17 % 8,98 % 17,54 % 50,56 % - -
Global Brands 06.07.2022 13,901 € 0,94 % 0,03 % 0,55 % 40,04 % 77,31 % 266,07 % 383,85 % 549,28 %
Global Pharma 06.07.2022 43,659 € 1,36 % 4,72 % 20,70 % 51,48 % 62,49 % 225,18 % 340,07 % 419,44 %
Finland 06.07.2022 10,577 € -0,34 % -7,12 % -13,20 % 22,94 % 34,00 % 222,44 % 112,69 % 470,50 %
OMXH 25 ETF 1 06.07.2022 60,12 € 0,67 % -8,98 % -13,37 % 23,10 % 34,38 % 245,89 % 144,37 % 570,86 %
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 06.07.2022 80,661 € 0,23 % -5,39 % -6,32 % 25,71 % 49,78 % 159,77 % 147,82 % 605,94 %
Familjebolag 06.07.2022 34,078 € -0,82 % -6,54 % -9,00 % 19,91 % 14,33 % 125,14 % 78,63 % 223,72 %
Russian Prosperity 2 25.02.2022 83,136 € 1,04 % -34,25 % -33,93 % -23,64 % -22,78 % -10,08 % -17,54 % 385,52 %
Tropico LatAm 06.07.2022 12,760 € -0,51 % -18,97 % -21,26 % -25,47 % 9,69 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 06.07.2022 24,630 € 0,86 % -3,23 % -5,80 % 11,77 % 20,93 % 63,78 % 93,85 % 150,64 %
Räntefonderna
Euro-obligation 06.07.2022 3,790 € 0,85 % 0,53 % -12,27 % -11,16 % -3,33 % 22,59 % 62,66 % 95,56 %
Euro Corp. Bond 06.07.2022 18,776 € 0,81 % -1,07 % -11,84 % -10,73 % -5,78 % 10,06 % 49,31 % 82,08 %
Penningmarknad 06.07.2022 2,4833 € 0,01 % -0,02 % -0,40 % -0,96 % -1,34 % -0,05 % 12,67 % 26,93 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Fonden Russian Prosperity Fund Euro är stängd tills vidare. Det sista kända värdet är för den 25 februari 2022. Fondens nuvärde är inte känt.
3) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 30.06.2022 1,57 %
Euro Corp. Bond 30.06.2022 2,66 %
Penningmarknad 30.06.2022 -0,04 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.