Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från info@seligson.fi.
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån3 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 27.09.2021 3,8514 € -0,13 % -1,43 % 26,80 % 28,81 % 54,29 % 159,16 % 90,57 % 133,28 %
Nordamerika 27.09.2021 37,8101 € 0,06 % -0,36 % 37,00 % 58,07 % 112,02 % 336,33 % - -
Asien 27.09.2021 7,2493 € 0,46 % 4,32 % 28,90 % 28,25 % 40,39 % 132,08 % 62,80 % 61,85 %
Emerging Markets 27.09.2021 15,1414 € -0,19 % 0,57 % 24,95 % 23,82 % 39,64 % 90,75 % - -
Global Brands 27.09.2021 13,7576 € 0,08 % -0,58 % 28,93 % 54,67 % 99,18 % 321,81 % 449,64 % 576,38 %
Global Pharma 27.09.2021 36,2292 € -0,20 % -4,41 % 11,27 % 27,83 % 37,31 % 246,15 % 267,77 % 234,74 %
Finland 27.09.2021 12,1405 € -0,18 % -4,43 % 30,75 % 36,19 % 81,90 % 287,73 % 230,71 % 697,67 %
OMXH 25 ETF 1 27.09.2021 69,95 € -0,37 % -4,56 % 32,31 % 36,97 % 87,03 % 323,02 % 281,18 % -
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 27.09.2021 85,5535 € 0,10 % -2,27 % 32,24 % 39,78 % 84,79 % 232,62 % 224,71 % -
Phoenix 27.09.2021 36,9803 € 0,70 % -0,87 % 31,78 % 24,11 % 56,22 % 160,93 % 130,84 % 278,16 %
Russian Prosperity 2 24.09.2021 152,0116 € 0,08 % 7,63 % 38,37 % 46,63 % 79,79 % 105,00 % 84,12 % 1478,85 %
Tropico LatAm 27.09.2021 13,8045 € -0,46 % -3,69 % 10,85 % 19,21 % 27,49 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 27.09.2021 26,3143 € -0,03 % -0,21 % 19,36 % 23,77 % 38,79 % 93,94 % 121,33 % 176,18 %
Räntefonderna
Euro-obligation 27.09.2021 4,3131 € -0,25 % -1,36 % -1,75 % 8,97 % 5,34 % 44,91 % 79,19 % 127,97 %
Euro Corp. Bond 27.09.2021 21,2472 € -0,10 % -0,83 % 0,24 % 6,06 % 4,33 % 32,61 % 66,89 % 112,71 %
Penningmarknad 27.09.2021 2,4914 € -0,00 % -0,03 % -0,30 % -0,76 % -1,08 % 1,52 % 15,99 % 30,55 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.
3) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 24.09.2021 -0,23 %
Euro Corp. Bond 24.09.2021 -0,13 %
Penningmarknad 24.09.2021 -0,32 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.