Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från info@seligson.fi.
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån3 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 03.07.2020 3,1565 € -0,03 % 0,92 % -3,23 % 8,52 % 15,26 % 104,52 % 87,11 % 25,86 %
Nordamerika 03.07.2020 27,7371 € -0,63 % 0,48 % 6,68 % 37,94 % 62,25 % 232,71 % - -
Asien 03.07.2020 5,6340 € 0,66 % 0,15 % -2,57 % 3,31 % 6,77 % 73,87 % 56,67 % -34,40 %
Emerging Markets 03.07.2020 12,2626 € 1,86 % 5,22 % -5,22 % 2,30 % 7,26 % - - -
Global Brands 03.07.2020 10,3324 € 1,18 % 1,44 % 5,18 % 31,57 % 56,83 % 256,15 % 377,47 % 301,88 %
Global Pharma 03.07.2020 34,7513 € 1,17 % 0,40 % 21,44 % 29,68 % 25,87 % 268,07 % 297,98 % 184,01 %
Finland 03.07.2020 8,7717 € 0,15 % -1,37 % 1,85 % 10,78 % 48,45 % 152,07 % 203,83 % 156,86 %
OMXH 25 ETF 1 03.07.2020 49,78 € -0,44 % -2,20 % 1,86 % 10,89 % 48,07 % 188,03 % 249,79 % -
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 03.07.2020 65,0220 € 0,81 % 0,07 % 1,44 % 20,40 % 43,18 % 157,33 % 212,64 % -
Phoenix 03.07.2020 26,4409 € 0,77 % 0,90 % -6,33 % -10,92 % -5,17 % 64,93 % 95,28 % -
Russian Prosperity 2 02.07.2020 114,1543 € 0,50 % 0,37 % -7,50 % 21,02 % 59,60 % 43,34 % 185,16 % 1440,13 %
Tropico LatAm 03.07.2020 12,6955 € -0,02 % 6,19 % -22,51 % 9,49 % - - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 03.07.2020 22,1332 € 0,91 % 1,22 % 0,87 % 8,84 % 16,03 % 64,44 % 101,96 % 108,73 %
Räntefonderna
Euro-obligation 03.07.2020 4,3211 € 0,21 % 1,32 % 1,24 % 9,46 % 15,55 % 47,55 % 79,45 % 151,52 %
Euro Corp. Bond 03.07.2020 20,8537 € 0,20 % 0,88 % -0,69 % 4,46 % 9,04 % 33,99 % 63,43 % -
Penningmarknad 03.07.2020 2,5001 € 0,00 % 0,01 % -0,29 % -0,67 % -0,53 % 3,47 % 19,56 % 38,62 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.
3) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 30.06.2020 -0,19 %
Euro Corp. Bond 30.06.2020 0,23 %
Penningmarknad 30.06.2020 -0,27 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.