Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från info@seligson.fi.
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån3 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 28.09.2020 3,1148 € 2,54 % -1,48 % -5,48 % 6,98 % 26,89 % 86,20 % 72,18 % 27,24 %
Nordamerika 28.09.2020 28,2631 € 2,41 % -2,94 % 4,46 % 38,01 % 82,02 % 229,76 % - -
Asien 28.09.2020 5,6829 € 1,05 % 1,45 % -4,91 % 3,96 % 24,31 % 66,30 % 33,09 % -31,01 %
Emerging Markets 28.09.2020 12,2272 € 0,90 % -2,54 % -3,73 % -0,42 % 31,18 % 20,11 % - -
Global Brands 28.09.2020 10,8156 € 1,36 % -0,60 % 3,78 % 39,44 % 71,14 % 252,63 % 375,20 % 314,71 %
Global Pharma 28.09.2020 33,0169 € 1,41 % 0,68 % 13,29 % 25,81 % 30,69 % 234,32 % 265,80 % 151,46 %
Finland 28.09.2020 9,4872 € 2,17 % -0,51 % 10,70 % 20,35 % 77,90 % 136,09 % 198,15 % 225,80 %
OMXH 25 ETF 1 25.09.2020 52,87 € -0,77 % -3,03 % 9,85 % 19,53 % 71,54 % 164,79 % 241,52 % -
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 28.09.2020 65,7039 € 1,56 % -2,00 % 3,80 % 19,77 % 51,64 % 138,07 % 184,75 % -
Phoenix 28.09.2020 28,2027 € 0,50 % 0,55 % 0,14 % -6,25 % 23,80 % 64,77 % 96,80 % 183,42 %
Russian Prosperity 2 25.09.2020 109,4229 € -0,40 % -2,45 % -11,38 % 2,68 % 79,96 % 28,97 % 102,01 % 1136,14 %
Tropico LatAm 28.09.2020 12,3734 € -0,64 % 0,67 % -25,26 % -9,27 % - - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 28.09.2020 22,0720 € 0,12 % -2,06 % -0,28 % 7,63 % 20,79 % 57,50 % 94,64 % 108,46 %
Räntefonderna
Euro-obligation 28.09.2020 4,3869 € -0,07 % 1,15 % 0,39 % 11,03 % 14,13 % 46,92 % 81,73 % 152,27 %
Euro Corp. Bond 28.09.2020 21,1814 € -0,08 % 0,22 % 0,32 % 5,49 % 11,08 % 33,35 % 65,34 % -
Penningmarknad 28.09.2020 2,4987 € -0,00 % -0,02 % -0,28 % -0,68 % -0,64 % 3,17 % 18,99 % 37,13 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.
3) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 25.09.2020 -0,34 %
Euro Corp. Bond 25.09.2020 -0,06 %
Penningmarknad 25.09.2020 -0,28 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.