Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från .
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

LokalTapiola fondernas värden hittas här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån2 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
Indexfonder
Europa 25.06.2024 4,738 € -0,25 % 0,02 % 19,08 % 24,45 % 48,66 % 96,51 % 268,86 % 220,35 %
Nordamerika 25.06.2024 55,114 € -0,19 % 4,37 % 35,35 % 53,41 % 116,60 % 301,23 % 756,19 % -
Asien 25.06.2024 8,114 € 1,45 % 2,18 % 15,47 % 16,14 % 42,77 % 84,83 % 190,64 % 114,26 %
Finland 25.06.2024 11,402 € -0,11 % -2,54 % 7,80 % -4,24 % 36,07 % 116,62 % 341,42 % 417,80 %
OMXH 25 ETF 1 25.06.2024 65,72 € -0,68 % -3,01 % 8,22 % -4,20 % 37,92 % 123,61 % 417,16 % 510,63 %
Andra aktiefonder
Global Brands 25.06.2024 16,768 € 0,28 % 1,38 % 9,59 % 23,36 % 73,82 % 227,00 % 657,88 % 685,02 %
Global Pharma 25.06.2024 47,364 € 0,92 % 2,88 % 8,88 % 32,85 % 70,25 % 140,57 % 491,28 % 462,65 %
Phoebus 25.06.2024 101,442 € 0,40 % 1,16 % 18,48 % 20,08 % 59,86 % 155,66 % 427,60 % 494,13 %
Familjebolag 25.06.2024 41,676 € -0,16 % -3,97 % 19,74 % 12,34 % 51,22 % 65,61 % 275,72 % 249,87 %
Tropico LatAm 25.06.2024 14,929 € 1,20 % -4,26 % -7,13 % -9,82 % -8,35 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 25.06.2024 29,524 € 0,06 % 1,34 % 14,98 % 14,03 % 35,81 % 68,14 % 162,79 % 185,31 %
Räntefonderna
Penningmarknad 25.06.2024 2,6080 € 0,01 % 0,33 % 3,79 % 4,59 % 4,01 % 4,16 % 9,00 % 27,23 %
Euro-obligation 25.06.2024 3,660 € 0,25 % 0,69 % 3,27 % -14,83 % -13,12 % 1,41 % 35,65 % 66,36 %
Euro Corp. Bond 25.06.2024 19,315 € 0,17 % 0,84 % 5,00 % -9,10 % -7,76 % 2,86 % 36,15 % 63,23 %

Fonden Russian Prosperity Fund Euro likvideras.

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Penningmarknad 24.06.2024 3,25 %
Euro-obligation 24.06.2024 2,84 %
Euro Corp. Bond 24.06.2024 3,11 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.