Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från .
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

LokalTapiola fondernas värden hittas här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån2 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
Indexfonder
Europa 03.02.2023 3,918 € 0,49 % 2,81 % -1,09 % 13,55 % 33,82 % 101,21 % 103,61 % 228,69 %
Nordamerika 03.02.2023 38,286 € 0,20 % 3,70 % -4,84 % 31,10 % 76,80 % 258,11 % 320,69 % -
Asien 03.02.2023 7,022 € 0,96 % 4,73 % 2,08 % 15,08 % 23,36 % 82,74 % 95,47 % 129,10 %
Finland 03.02.2023 11,782 € 0,26 % 1,91 % -1,82 % 27,77 % 43,11 % 199,32 % 192,44 % 655,74 %
OMXH 25 ETF 1 03.02.2023 68,05 € -0,06 % 2,41 % -0,79 % 29,99 % 47,87 % 217,56 % 231,62 % 793,82 %
Andra aktiefonder
Global Brands 03.02.2023 14,668 € 1,46 % 5,90 % -2,00 % 32,36 % 82,36 % 274,66 % 461,78 % 745,42 %
Global Pharma 03.02.2023 42,689 € -0,03 % -5,11 % 11,29 % 30,58 % 68,99 % 198,30 % 392,94 % 487,36 %
Emerging Markets 03.02.2023 14,286 € 0,01 % 3,94 % -7,70 % 9,64 % 6,37 % 45,42 % - -
Phoebus 03.02.2023 88,938 € 1,07 % 3,30 % -1,32 % 30,33 % 57,21 % 169,11 % 243,72 % 729,26 %
Familjebolag 03.02.2023 36,859 € 0,60 % 3,32 % 1,21 % 26,69 % 20,05 % 93,89 % 147,79 % 350,71 %
Tropico LatAm 03.02.2023 14,023 € 0,13 % 15,15 % -2,14 % -24,36 % -3,36 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 03.02.2023 25,478 € 0,64 % 3,46 % -4,27 % 11,81 % 21,44 % 61,13 % 112,46 % 180,94 %
Räntefonderna
Penningmarknad 03.02.2023 2,4884 € 0,02 % 0,15 % 0,00 % -0,58 % -1,01 % -0,17 % 10,12 % 24,89 %
Euro-obligation 03.02.2023 3,597 € 0,73 % 1,67 % -14,60 % -17,06 % -9,13 % 9,68 % 44,24 % 70,80 %
Euro Corp. Bond 03.02.2023 18,603 € 0,50 % 1,67 % -10,32 % -12,41 % -7,38 % 6,13 % 42,69 % 67,73 %

Fonden Russian Prosperity Fund Euro är stängd tills vidare. Det sista kända värdet är 83,136 per andel för den 25 februari 2022. Fondens nuvärde är inte känt.

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Penningmarknad 03.02.2023 2,38 %
Euro-obligation 03.02.2023 2,47 %
Euro Corp. Bond 03.02.2023 2,85 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.