Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från .
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

LokalTapiola fondernas värden hittas här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån2 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
Indexfonder
Europa 28.02.2024 4,454 € -0,25 % 1,83 % 12,56 % 32,73 % 49,57 % 95,02 % 324,96 % 200,34 %
Nordamerika 28.02.2024 49,891 € -0,35 % 3,75 % 32,48 % 59,24 % 107,62 % 294,75 % 762,97 % -
Asien 28.02.2024 7,858 € 0,29 % 5,07 % 16,52 % 17,92 % 40,10 % 89,81 % 214,58 % 125,22 %
Finland 28.02.2024 10,759 € 0,20 % -3,31 % -8,43 % 1,99 % 28,33 % 113,36 % 443,41 % 390,38 %
OMXH 25 ETF 1 28.02.2024 62,43 € -0,03 % -3,01 % -7,68 % 3,64 % 30,83 % 121,13 % 538,04 % 487,54 %
Andra aktiefonder
Global Brands 28.02.2024 16,080 € 0,39 % 2,08 % 11,49 % 37,45 % 82,16 % 233,62 % 710,85 % 679,07 %
Global Pharma 28.02.2024 45,145 € 0,25 % 1,00 % 5,65 % 42,51 % 57,15 % 137,72 % 458,91 % 457,35 %
Emerging Markets 3 27.02.2024 14,700 € 0,12 % 3,30 % 6,06 % -2,34 % 15,46 % 69,35 % - -
Phoebus 28.02.2024 98,832 € 0,34 % 3,79 % 10,94 % 28,90 % 67,21 % 161,12 % 521,46 % 491,67 %
Familjebolag 28.02.2024 39,554 € 0,41 % 3,04 % 7,87 % 16,65 % 44,11 % 61,23 % 399,53 % 231,77 %
Tropico LatAm 28.02.2024 17,047 € 3,58 % 1,96 % 28,23 % 27,88 % 5,69 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 28.02.2024 28,155 € -0,11 % 1,75 % 12,30 % 16,12 % 32,44 % 65,43 % 179,30 % 174,47 %
Räntefonderna
Penningmarknad 28.02.2024 2,5769 € 0,01 % 0,27 % 3,44 % 3,25 % 2,73 % 3,07 % 8,35 % 26,42 %
Euro-obligation 28.02.2024 3,633 € -0,08 % -1,01 % 4,70 % -16,01 % -9,82 % 4,56 % 35,61 % 64,54 %
Euro Corp. Bond 28.02.2024 19,105 € -0,17 % -0,83 % 5,45 % -10,02 % -5,74 % 4,40 % 40,45 % 61,84 %

Fonden Russian Prosperity Fund Euro likvideras.

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.
3) Emerging Markets fondens portföljförvaltning överfördes 1.12.2023 till LokalTapiola Kapitalförvaltning, sedan dess har publiceringsrytmen för fondens värde uppdaterats till samma som LokalTapiolas fonder. Värdet beräknas och publiceras bankdagen efter värdeberäkningsdagen.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Penningmarknad 27.02.2024 3,66 %
Euro-obligation 27.02.2024 2,80 %
Euro Corp. Bond 27.02.2024 3,12 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.