LokalTapiola fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

LokalTapiola fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från .
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
Räntefonder
High Yield 25.05.2023 21,540 € -0,44 % -1,12 % -1,19 % 0,72 % -2,50 % 9,03 % 51,17 % 97,58 %
Europa High Yield ESG 1 25.05.2023 9,448 € 0,02 % 0,46 % -0,79 % 3,66 % -0,86 % - - -
Hållbar Påverkan Ränta 25.05.2023 9,207 € -0,14 % -0,26 % -4,47 % -7,57 % - - - -
Tillväxtmarknader Ränta 25.05.2023 10,298 € -0,22 % -0,29 % -1,88 % -6,79 % -14,39 % -8,73 % - -
Ränta 100 25.05.2023 12,081 € -0,13 % -0,44 % -4,78 % -7,50 % -1,73 % 7,82 % - -
Räntevärld 25.05.2023 18,284 € -0,13 % -0,01 % -3,35 % -4,56 % -2,69 % 14,10 % 55,07 % 106,13 %
Kortränta ESG 25.05.2023 14,207 € 0,01 % 0,25 % 0,27 % -0,15 % -0,82 % 3,11 % 16,22 % 29,33 %
Långränta ESG 25.05.2023 16,396 € -0,34 % -0,98 % -9,55 % -18,22 % -12,17 % -4,42 % 26,34 % 39,06 %
Nordlig Företagsränta ESG 25.05.2023 12,898 € 0,02 % 0,58 % 0,45 % 10,77 % 6,73 % - - -
Realränta ESG 25.05.2023 10,066 € -0,29 % -0,31 % -5,66 % 2,61 % - - - -
Företagsränta ESG 25.05.2023 14,268 € -0,13 % -0,34 % -4,83 % -8,33 % -8,00 % 7,50 % 42,84 % -
Blandfonder
Skydd 25.05.2023 12,767 € -0,06 % 0,16 % -1,89 % 2,00 % 0,89 % 8,07 % - -
Världen 20 25.05.2023 18,059 € 0,01 % 0,88 % -1,41 % 4,93 % 5,88 % 29,32 % 83,77 % -
Världen 50 25.05.2023 24,541 € 0,04 % 1,10 % -0,61 % 12,14 % 14,55 % 53,59 % 111,09 % 176,61 %
Världen 80 25.05.2023 28,158 € 0,06 % 1,34 % 0,58 % 19,09 % 19,29 % 76,40 % 130,27 % 252,77 %
2025 ESG 25.05.2023 22,067 € -0,12 % -0,05 % -3,38 % 4,24 % 4,86 % 53,37 % 90,22 % 191,39 %
2035 ESG 25.05.2023 29,894 € -0,04 % 1,10 % 0,46 % 18,47 % 19,44 % 78,04 % 120,52 % -
2045 ESG 25.05.2023 19,259 € 0,02 % 1,19 % 1,04 % 20,72 % 20,87 % 81,55 % 117,42 % -
Aktiefonder
Europa Mid Cap ESG 25.05.2023 26,048 € -0,67 % -2,54 % -3,45 % 11,01 % -2,38 % 34,86 % 87,31 % 247,45 %
Europa Klimatindex 25.05.2023 14,427 € -0,06 % -0,92 % 11,98 % 52,63 % 42,45 % - - -
Välfärd ESG 25.05.2023 41,558 € -0,44 % -3,15 % -2,06 % 11,65 % 34,76 % 146,91 % 272,12 % 539,16 %
Tillväxt ESG 25.05.2023 22,336 € 0,49 % 1,39 % 2,55 % 3,41 % 21,80 % 131,58 % 173,52 % 359,12 %
Utvecklade Asien ESG 25.05.2023 18,773 € 0,08 % 3,43 % -1,20 % 23,36 % 7,90 % 60,21 % 78,21 % -
Hållbar Miljö 25.05.2023 19,704 € -0,23 % 0,60 % -5,65 % 22,94 % 33,61 % 101,27 % 88,32 % -
Konsument ESG 25.05.2023 33,668 € -0,09 % -1,34 % 7,92 % 20,83 % 12,29 % 72,29 % 148,73 % 352,71 %
Aktie 100 25.05.2023 25,367 € 0,06 % 1,33 % 1,45 % 35,54 % 34,63 % 94,86 % - -
Norden ESG 25.05.2023 13,453 € -0,94 % -3,31 % -5,90 % 15,28 % 13,63 % - - -
USA Mid Cap ESG 25.05.2023 33,530 € 0,37 % 0,26 % -6,29 % 31,66 % 41,21 % 156,09 % 240,75 % 411,75 %
USA Klimatindex 25.05.2023 20,029 € 1,78 % 6,76 % 8,59 % 51,76 % 85,39 % - - -

1) Obs! Fonden Europa High Yield ESG har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.