LokalTapiola fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

LokalTapiola fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från .
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
Räntefonder
High Yield 19.06.2024 23,735 € 0,19 % 0,15 % 8,58 % -2,87 % 4,44 % 14,58 % 93,85 % 98,95 %
Europa High Yield ESG 1 19.06.2024 10,531 € 0,04 % 0,07 % 10,42 % 0,79 % 7,92 % - - -
Hållbar Påverkan Ränta 19.06.2024 10,037 € -0,01 % 0,63 % 8,66 % -5,74 % -1,30 % - - -
Tillväxtmarknader Ränta 19.06.2024 11,188 € 0,04 % -0,44 % 6,43 % -9,40 % -8,99 % -0,40 % - -
Ränta 100 19.06.2024 12,829 € -0,03 % 0,44 % 5,22 % -7,88 % -0,70 % 11,96 % - -
Räntevärld 19.06.2024 19,767 € 0,14 % 0,67 % 7,03 % -2,90 % 1,30 % 18,94 % 69,50 % 100,07 %
Kortränta ESG 19.06.2024 15,074 € 0,00 % 0,39 % 5,67 % 4,59 % 4,61 % 7,59 % 22,79 % 34,10 %
Långränta ESG 19.06.2024 17,219 € -0,17 % 0,16 % 4,02 % -14,66 % -12,74 % -1,98 % 19,75 % 44,99 %
Nordlig Företagsränta ESG 19.06.2024 14,087 € 0,03 % 0,74 % 8,87 % 6,48 % 13,03 % 34,79 % - -
Realränta ESG 19.06.2024 10,104 € -0,36 % -0,50 % -0,05 % -3,39 % -0,24 % - - -
Företagsränta ESG 19.06.2024 15,554 € 0,00 % 0,43 % 8,58 % -6,97 % -3,24 % 11,21 % 54,81 % -
Blandfonder
Skydd 19.06.2024 13,981 € 0,01 % 0,73 % 8,38 % 2,76 % 9,26 % 15,16 % 40,05 % -
Världen 20 19.06.2024 20,309 € 0,20 % 0,92 % 10,25 % 3,27 % 14,94 % 40,85 % 105,08 % -
Världen 50 19.06.2024 28,316 € 0,23 % 1,37 % 12,65 % 7,29 % 27,05 % 68,86 % 165,58 % 185,13 %
Världen 80 19.06.2024 32,962 € 0,29 % 1,59 % 13,87 % 9,44 % 36,80 % 90,58 % 238,98 % 254,16 %
2025 ESG 19.06.2024 23,872 € 0,05 % 0,52 % 7,18 % -2,25 % 11,58 % 53,36 % 162,91 % 166,22 %
2035 ESG 19.06.2024 35,707 € 0,11 % 1,36 % 16,11 % 12,33 % 39,58 % 94,45 % 244,56 % -
2045 ESG 19.06.2024 23,110 € 0,13 % 1,62 % 16,60 % 13,65 % 42,50 % 98,86 % 250,26 % -
Aktiefonder
Europa Mid Cap ESG 19.06.2024 27,637 € -0,18 % -2,71 % 6,54 % -7,56 % 7,98 % 28,62 % 157,52 % 191,07 %
Europa Klimatindex 19.06.2024 16,621 € -0,22 % -0,02 % 14,21 % 32,09 % 60,95 % - - -
Välfärd ESG 19.06.2024 44,337 € -0,30 % 0,39 % 3,13 % 3,49 % 23,67 % 127,10 % 419,41 % 410,74 %
Framtid 19.06.2024 27,246 € -0,16 % 5,25 % 17,18 % -9,78 % 40,26 % 136,78 % 365,03 % 369,76 %
Utvecklade Asien ESG 19.06.2024 22,184 € 0,74 % 0,05 % 14,55 % 11,69 % 39,50 % 90,60 % 197,17 % -
Tillväxtmarknader 19.06.2024 16,027 € 1,39 % 1,22 % 12,10 % 2,01 % 26,85 % 61,46 % - -
Hållbar Miljö 19.06.2024 22,249 € -0,04 % -1,78 % 8,79 % 0,48 % 38,06 % 106,09 % 262,54 % -
Aktie 100 19.06.2024 30,656 € 0,20 % 0,76 % 16,96 % 22,92 % 57,19 % 119,49 % - -
Norden ESG 19.06.2024 15,424 € -0,17 % -0,08 % 14,46 % -4,31 % 26,74 % - - -
USA Mid Cap ESG 19.06.2024 39,369 € -0,09 % -3,32 % 13,94 % 11,74 % 62,75 % 166,20 % 446,56 % 389,00 %
USA Klimatindex 19.06.2024 28,201 € -0,09 % 7,45 % 33,76 % 62,07 % 129,65 % - - -

1) Obs! Fonden Europa High Yield ESG har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.