Fondernas värdeutveckling (annualiserad) keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling (annualiserad)

Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.

De direkta avkastningarna finns här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt Från årets början 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 16.04.2021 3,6200 € 9,26 % 26,36 % 8,27 % 8,04 % 7,35 % 4,16 % 2,67 %
Nordamerika 16.04.2021 34,9794 € 16,96 % 37,65 % 18,87 % 15,40 % 14,42 % - -
Asien 16.04.2021 6,9724 € 9,21 % 37,57 % 8,14 % 7,78 % 7,24 % 2,29 % 0,60 %
Emerging Markets 16.04.2021 15,2857 € 8,91 % 40,73 % 5,90 % 8,77 % 3,72 % - -
Global Brands 16.04.2021 12,8964 € 9,87 % 34,17 % 18,06 % 13,77 % 15,22 % 11,90 % 8,93 %
Global Pharma 16.04.2021 32,6897 € 2,98 % -2,02 % 10,36 % 4,98 % 12,68 % 8,59 % 5,35 %
Finland 16.04.2021 11,3230 € 11,65 % 53,09 % 11,16 % 13,35 % 9,76 % 7,48 % 8,77 %
OMXH 25 ETF 1 16.04.2021 65,27 € 13,22 % 56,34 % 12,14 % 13,92 % 11,26 % 8,55 % -
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 16.04.2021 83,3185 € 12,89 % 46,24 % 14,99 % 13,23 % 10,44 % 7,94 % -
Phoenix 16.04.2021 36,2343 € 15,26 % 52,76 % 7,74 % 9,71 % 6,54 % 5,42 % 6,30 %
Russian Prosperity 2 15.04.2021 124,6182 € 2,83 % 24,02 % 6,69 % 11,93 % 2,36 % 1,99 % 14,66 %
Tropico LatAm 16.04.2021 14,1461 € -6,14 % 33,58 % 0,78 % - - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 16.04.2021 25,3424 € 6,96 % 22,21 % 6,99 % 6,43 % 5,74 % 5,17 % 4,67 %
Räntefonderna
Euro-obligation 16.04.2021 4,3263 € -2,66 % 2,23 % 2,51 % 1,66 % 4,26 % 4,18 % 4,41 %
Euro Corp. Bond 16.04.2021 21,2997 € -0,96 % 5,28 % 1,96 % 1,44 % 3,23 % 3,65 % -
Penningmarknad 16.04.2021 2,4948 € -0,08 % -0,22 % -0,24 % -0,18 % 0,24 % 1,08 % 1,45 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.