LokalTapiola Räntefonder - Tillväxtmarknader Ränta  

LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta är en räntefond som förvaltas aktivt. Den placerar globalt i växande ekonomier och i utvecklingsländer via olika fonder. Placeringsobjekten kan utgöras av både företags och offentliga samfunds obligationslån. Fonderna som utgör placeringsobjekt kan vara aktivt förvaltade eller simulera index.

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,60 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI84 1805 3000 0151 97
OPOKOYFIHHFI97 5000 0120 3327 04

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 19.06.2024:
Tillväxt (A) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
11,188 € 0,04 % -0,44 % 6,43 % -9,40 % -8,99 % -0,40 % - -
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen