LokalTapiola Räntefonder - High Yield  

LokalTapiola High Yield

Placeringsfonden LokalTapiola High Yield är en räntefond som förvaltas aktivt och som placerar i high yield-företagsobligationer via olika fonder. High yield-obligationer är företagsobligationer som har en relativt hög kreditrisk. Fonden kan placera globalt men den största delen av placeringarna görs i USA och i Europa.

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,80 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI90 1805 3000 0149 92
OPOKOYFIHHFI35 5000 0120 3323 65

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till nästa finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till nästa finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 19.06.2024:
Tillväxt (A) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
23,735 € 0,19 % 0,15 % 8,58 % -2,87 % 4,44 % 14,58 % 93,85 % 98,95 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen