Räntefonder - Euro Corporate Bond  

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Fonden placerar i företagslån på euromarknaden. Fonden tar ingen ställning till utvecklingen av enskilda masskuldebrev eller marknaden, utan portföljen är uppbyggd enligt jämförelseindexet och förändras med detta. Fonden strävar efter att följa indexets ränterisk samt kreditvärdighetsfördelning.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,32 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %  
- Vid inlösning: 0,0 % om placeringstiden ≥ 90 dagar
0,2 % om placeringstiden < 90 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Euro Corporate Bond-fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI44 1596 3000 0094 74
OPOKOYFIHHFI55 5000 0120 2828 26

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 12.04.2024:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
19,328 € 7,230 € 0,32 % 0,50 % 4,55 % -9,34 % -5,81 % 4,90 % 41,63 % 62,87 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen