Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

EURO CORPORATE BOND  Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Ränteplaceringar 99,54
Kontanter / kontoplaceringar 0,46


Aktieplaceringarnas indelning enligt sektorer och regioner

Inga aktieplaceringar


Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Långa räntor (företagslån) 100,00
Korta räntor 0,00
Långa räntor (statsobligationer) 0,00

Fondsondens data har uppdaterats den 31.03.2021.