LokalTapiola Räntefonder - Räntevärld  

LokalTapiola Räntevärld

Placeringsfonden LokalTapiola Räntevärld är en räntefond som förvaltas aktivt. Den placerar globalt på både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna via olika fonder. Placeringsobjekten kan utgöras av både företags och offentliga samfunds obligationslån. Fonderna som utgör placeringsobjekt kan vara aktivt förvaltade eller simulera index.

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,35 %per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI86 1805 3000 0150 64
OPOKOYFIHHFI95 5000 0120 3324 49

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 27.11.2023:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
18,631 € 14,207 € 0,22 % 2,05 % 2,08 % -6,62 % 1,37 % 17,87 % 66,53 % 95,27 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen