Andra aktiefonder - Tropico LatAm  

Seligson & Co Tropico LatAm

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond, som placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien samt också på aktiemarknaderna i Chile, Peru ja Colombia. För att säkerställa sin likviditet samt marknadsexponering kan fonden även använda fonder som placerar på de latinamerikanska marknaderna. Fondens målsättning är att överträffa sitt jämförelseindex, som beskriver den latinamerikanska marknaden. Fondens rådgivare är brasilianska Trópico Latin America Investments.

Fondens verksamhet startade 12.5.2016.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 1,5 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %  
- Vid inlösning: 0,0 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Tropico LatAm-fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI09 1805 3000 0164 50
OPOKOYFIHHFI31 5000 0120 3434 95

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas teckningen till följande finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas inlösningen till följande finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 25.06.2024:
Tillväxt (A) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
14,929 € 1,20 % -4,26 % -7,13 % -9,82 % -8,35 % - - -
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen