Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

TROPICO LATAM  Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Aktier 97,38
Kontanter / kontoplaceringar 2,62

Aktieplaceringarnas indelning enligt sektorer och regioner

Om du för kursorn över någon av regionbeteckningarna, så får du en lista över de länder inom området i vilka Seligson & Co:s fonder har haft placeringar då Fondsondens data har uppdaterats.

  Totalt
Industri 21,38 21,38
Teknologi 11,75 11,75
Konsumentvaror 22,35 22,35
Finans 44,51 44,51

Totalt 0,00 0,00 0,00 100,00  Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Inga ränteplaceringar

Fondsondens data har uppdaterats den 31.03.2021.