Passiva aktiefonder - Asien  

Asien Indexfond

Fonden placerar på aktiemarknader i Asien och på Stilla havets område. Dess mål är att ge placerarna en avkastning som möjligast väl motsvarar Dow Jones Sustainability Asia Pacific-aktieindexets avkastning. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,43 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsavgift (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,1 %  
- Vid inlösning: 0,1 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Asien Indexfonds bankkonton är:

S-BankenSBANFIHHFI75 3636 3001 2554 13
NordeaNDEAFIHH FI50 1200 3000 0164 51
OP PohjolaOKOYFIHHFI69 5000 0120 2827 68

Vid betalningen används den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas teckningen till följande finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas inlösningen till följande finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 20.01.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
7,056 € 3,282 € 0,81 % -0,64 % 4,46 % 29,42 % 28,28 % 100,80 % 52,69 % 64,05 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen