Indexfonder - Asien - nyckeltal  

Asien Indexfond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.1.2023 – 29.12.2023
Årliga avgifter 0,46 %
Avkastningsbunden provision -   
Transaktionskostnader 0,04 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,50 %
Portföljens omsättningshastighet 20,24 %
Tracking error 0,27 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (29.12.2023) 0,19 %
Storlek 122 626 070,00 €

Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX
29.12.2023 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatilitet
3 mån. 5,28 % 13,85 % 5,62 % 14,89 %
Från årets början 10,33 % 12,12 % 10,92 % 13,25 %
1 år 10,33 % 12,12 % 10,92 % 13,25 %
3 år 14,92 % 13,42 % 16,66 % 14,44 %
5 år 41,55 % 14,84 % 45,17 % 15,63 %
10 år 73,29 % 15,05 % 82,55 % 16,12 %
Från startdatum -26,63 % 19,55 % -14,11 % 20,57 %
Från startdatum per annum -1,28 % -0,63 %