Seligson & Co Fonder  keyboard_arrow_down

Seligson & Co Fonder

Seligson & Co:s placeringsfonder är menade för långsiktigt placerande.

De passiva aktiefonderna strävar efter att ge placeraren en avkastning som motsvarar deras målmarknaders allmänna utveckling. De är utmärkta byggstenar för en väldiversifierad och kostnadseffektiv värdepappersportfölj.

De aktiva aktiefondernas portföljförvaltare strävar efter att välja placeringsobjekten så att fondandelens värdestegring överstiger värdestegringen för fondens jämförelseindex.

Våra räntefonder är passiva, transparenta och kostnadseffektiva.

Blandfonden Pharos erbjuder en välbalanserad kapitalförvaltningslösning i formen av en fond.