Aktiva aktiefonder  keyboard_arrow_down

Aktiva aktiefonder

Målsättningen för våra aktivt förvaltade fonder är att överträffa den avkastning deras jämförelseindex ger. Hur bra portföljförvaltaren lyckas i sina aktieval är en central faktor i en aktiv fonds framgång.

Våra aktivt förvaltade fonder uppbär avkastningsbundna provisioner. Vi tycker att inte heller aktiva fonders avkastning bör belastas av höga fasta avgifter, utan arvodet bör stiga först då portföljförvaltaren lyckas upppnå sina målsättningar.

Också våra aktiva fonder eftersträvar alltid kostnadseffektivitet. Ett exempel på detta är att man undviker onödig värdepappershandel som skulle förorsaka onödiga kostnader, och således har en låg omsättningshastighet i portföljen.

Våra aktiva fonder:

Phoebus    Phoenix    Russian Prosperity Fund Euro    Tropico LatAm