Andra aktiefonder  keyboard_arrow_down

Andra aktiefonder

Utöver indexfonder erbjuder vi också andra aktiefonder med olika placeringsteman och -stilar.

Global Top 25 Brands placerar i starka varumärken och Global Top 25 Pharmaceuticals placerar i läkemedels- och hälsosektorn.

Vår fond Emerging Markets placerar diversifierat på tillväxtmarknader via andra placeringsfonder.

Målet för våra aktivt förvaltade aktiefonder Phoebus, Familjebolag och Tropico LatAm är att överträffa avkastningen för fondens jämförelseindex. En nyckelfaktor för aktiva fonders framgång är att portföljförvaltaren lyckas med valet av aktier.

Våra aktiva fonder strävar också alltid efter kostnadseffektivitet, till exempel är portföljernas omsättningshastighet låg för att undvika onödiga handelskostnader.

Andra aktiefonder:

Global Top 25 Brands    Global Top 25 Pharmaceuticals  Emerging Markets

Phoebus    Familjebolag    Russian Prosperity Fund Euro    Tropico LatAm