Räntefonder  keyboard_arrow_down

Räntefonder

Vår Penningsmarknadsfond är en räntefond som placerar i korta ränteplaceringar i euro. Våra fonder Euroobligation och Euro Corporate Bond modellerar index med bred diversifiering även om de inte är rena indexfonder. Med hjälp av dem kan placeraren lätt och kostnadseffektivt justera både ränterisken (duration) för en ränteportfölj och balansen mellan statsobligationer och företagsobligationer.

Det bästa sättet att bekanta sig med fonderna är att läsa faktabladet (länk i samband med varje fond). Du hittar en omfattande presentation i fondprospektet och aktuella uppgifter i kvartalsrapporterna: alla broschyrer och rapporter här.

Portföljförvaltarna för de passiva fonderna är Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa.

Våra räntefonder:

Euroobligation    Euro Corporate Bond    Penningmarknadsfond