Räntefonder  keyboard_arrow_down

Räntefonder

Våra räntefonder är passiva, men inte rena indexfonder. Med dem kan man enkelt och kostnadseffektivt justera såväl ränteportföljens ränterisk (duration) som balansen mellan statsobligationer och företagslån.

Det är skäl att börja bekanta sig med fonder utgående ifrån deras faktablad (se länken vid varje fond). En mer omfattande beskrivning finns i fondprospektet, och de senaste uppgifterna i kvartalsrapporterna (på finska). Alla publikationer hittas här.

Portföljförvaltarna för de passiva fonderna är Jani Holmberg, Aleksi Härmä, och Juuso Jokinen.

Våra räntefonder:

Euroobligation    Euro Corporate Bond    Penningmarknadsfond