Indexfonder  keyboard_arrow_down

Indexfonder

Indexfonderna följer utvecklingen av deras målmarknader utan att portföljförvaltaren gör aktiva val eller idkar aktiv handel. Deras mål är en avkastning som motsvarar avkastningen för fondens jämförelseindex.

Indexplacering är ett kostnadseffektivt sätt att bilda en internationell aktieportfölj med utmärkt diversifiering.

Indexfonderna Europa, Nordamerika, Asien och Finland definierar sina marknader geografiskt.

OMX Helsinki 25 är en börshandlad fond som placerar i de mest omsatta aktierna på Helsingforsbörsen. Fondens andelar kan köpas och säljas via värdepappersförmedlare.

Indexfondernas portföljförvaltare är Jani Holmberg, Juuso Jokinen och Kare Hallamaa.