Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Räntevärld  - Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Ränteplaceringar 92,63
Kontanter / kontoplaceringar 7,37


Indelning enligt sektorer och regioner

Inga aktieplaceringar


Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Ränta 100,00
Korta räntor 0,00
Långa räntor (statsobligationer) 0,00
Långa räntor (företagslån) 0,00

Fondsondens data har uppdaterats den 31.01.2024.