Räntefonder - Euroobligation - nyckeltal  

Euroobligation – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.4.2021 – 31.3.2022
Årliga avgifter 0,29 %
Avkastningsbunden provision 0,00 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,29 %
Portföljens omsättningshastighet -4,35 %
Låneklassificering (rating) AAA 23,2%, AA 35,1%, A 17,2%, BBB 24,5%
Portföljens ränterisk (duration) 8,14
Tracking error 1,28 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (31.3.2022) 0,00 %
Storlek 71 624 006,00 €


AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX
31.3.2022 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatilitet
3 mån. -5,65 % 6,84 % -5,29 % 7,01 %
Från årets början -5,65 % 6,84 % -5,29 % 7,01 %
1 år -6,82 % 4,69 % -6,37 % 4,73 %
3 år -1,34 % 4,71 % -0,03 % 4,65 %
5 år 3,08 % 4,07 % 5,49 % 4,03 %
10 år 32,21 % 3,90 % 36,25 % 3,93 %
Från startdatum 140,26 % 3,84 % 146,97 % 3,82 %
Från startdatum per annum 3,80 % 3,93 %