Historiska värden  keyboard_arrow_down

Historiska värden

Via länkarna nedan kan man ladda ner de historiska värdena för Seligson & Co-fondernas hela existens. Informationen publiceras i CSV-format, så att de kan öppnas t.ex. i Excel.

Varje rad i en fil innehåller ett datum och ett fondvärde. De olika fälten skiljs åt med semikolon, och decimalen i värdet är ett kommatecken. (t.ex. 30.06.2016; 2,381). Värdena är listade från det äldsta till det nyaste. Värdena från tiden då de räknades i finska mark är konverterade till euro.

Asien
Euro Corporate Bond
Euro-obligation
Europa
Global Top 25 Brands
Global Top 25 Pharmaceuticals
Emerging Markets
OMX Helsinki 25 börshandlad fond *
Pharos
Phoebus
Phoenix
Nordamerika
Finland
Penningmarknadsfond
Russian Prosperity Fund Euro A
Russian Prosperity Fund Euro K
Tropico LatAm

*) Värdena för OMX Helsinki 25 börshandlad fond visas fram till 1.3.2015 justerade för utdelningar, alltså så att den årligen utbetalda avkastningen beaktas. Värdena motsvarar således inte fondandelens värde, men beskriver bättre den avkastning placeraren fått och är jämförbara med andra fonders värden. Fr.o.m. 1.3.2015 har fonden haft endast tillväxtandelar och ingen årlig utbetalning sker mera.