Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Skydd  - Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Ränteplaceringar 77,49
Aktier 21,08
Kontanter / kontoplaceringar 1,43Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Ränta 100,00
Korta räntor 0,00
Långa räntor (statsobligationer) 0,00
Långa räntor (företagslån) 0,00

Fondsondens data har uppdaterats den 31.01.2024.