Indexfonder - Nordamerika indexfond - nyckeltal  

Nordamerika indexfond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.4.2023 – 31.3.2024
Årliga avgifter 0,43 %
Avkastningsbunden provision -   
Transaktionskostnader 0,01 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,44 %
Portföljens omsättningshastighet 20,51 %
Tracking error 0,34 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (31.3.2024) 0,13 %
Storlek 470 110 573,00 €

Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX
31.3.2024 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatilitet
3 mån. 17,21 % 10,89 % 17,40 % 10,90 %
Från årets början 17,21 % 10,89 % 17,40 % 10,90 %
1 år 38,83 % 11,01 % 39,66 % 11,04 %
3 år 54,76 % 15,14 % 57,87 % 15,19 %
5 år 115,83 % 17,69 % 123,97 % 17,79 %
10 år 311,24 % 16,47 % 344,84 % 16,58 %
Från startdatum 427,82 % 18,54 % 501,05 % 18,85 %
Från startdatum per annum 10,11 % 10,95 %