Indexfonder - Nordamerika indexfond - nyckeltal  

Nordamerika indexfond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.1.2022 – 30.12.2022
Årliga avgifter 0,43 %
Avkastningsbunden provision -   
Transaktionskostnader 0,00 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,44 %
Portföljens omsättningshastighet 20,18 %
Tracking error 0,15 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (30.12.2022) 0,15 %
Storlek 259 721 094,00 €

Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX
30.12.2022 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatilitet
3 mån. -0,87 % 19,74 % -0,70 % 19,82 %
Från årets början -12,99 % 20,16 % -12,45 % 20,22 %
1 år -12,99 % 20,16 % -12,45 % 20,22 %
3 år 27,92 % 20,58 % 30,80 % 20,70 %
5 år 68,67 % 18,24 % 75,31 % 18,33 %
10 år 253,27 % 16,43 % 284,00 % 16,56 %
Från startdatum 264,63 % 18,96 % 312,02 % 19,28 %
Från startdatum per annum 8,41 % 9,24 %