Indexfonder - Nordamerika indexfond - nyckeltal  

Nordamerika indexfond – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.1.2022 – 29.12.2023
Årliga avgifter 0,44 %
Avkastningsbunden provision -   
Transaktionskostnader 0,01 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,46 %
Portföljens omsättningshastighet 37,92 %
Tracking error 0,31 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (29.12.2023) 0,13 %
Storlek 384 954 047,00 €

Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX
29.12.2023 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatilitet
3 mån. 6,03 % 9,41 % 6,15 % 9,34 %
Från årets början 23,50 % 11,98 % 24,26 % 12,02 %
1 år 23,50 % 11,98 % 24,26 % 12,02 %
3 år 50,57 % 15,25 % 53,66 % 15,36 %
5 år 110,13 % 17,70 % 118,18 % 17,80 %
10 år 256,34 % 16,48 % 285,79 % 16,59 %
Från startdatum 350,31 % 18,63 % 411,96 % 18,93 %
Från startdatum per annum 9,25 % 10,08 %