Frågor & svar  keyboard_arrow_down

Tillväxt- eller avkastningsandelar?

Frågor & svar    |     14.12.2022   

Jag läste på er nätsida att fonderna har betalat utdelning. Själv äger jag tillväxtandelar och får därmed ingen utdelning till mitt bankkonto. Borde jag byta till avkastningsandelar för att kunna ta del av utdelningen, särskilt sådana år då företagen betalar höga dividender?

Ingen panik, för den skattepliktiga placeraren är tillväxtandelar nästan alltid det smartare valet. Placerar man i tillväxtandelar tar man del av utdelningen i form av att fondandelens värde stiger med den utdelade summan per andel, och man behöver inte betala skatt direkt.

Den utdelning som fås från avkastningsandelar beskattas enligt kapitalbeskattningen, men tillväxtandelarnas avkastning (dividend, ränta) placeras på nytt in i fonden enligt fondens placeringspolitik. Därför betalar placeraren reavinstskatt för värdestegringen först när placeraren löser in placeringen. Även här tillämpas kapitalbeskattningens regler.

Ifall placeraren vill använda fondplaceringar som en ”betalningsautomat” kan placeraren välja avkastningsandelar istället. Genom att välja avkastningsandelar får placeraren ett årligt kassaflöde ur fonden direkt till sitt bankkonto. Samma kassaflöde kan dock uppnås också genom att lösa in en del av sina tillväxtandelar, och då kan man själv bestämma när och hur mycket man vill lösa in.

Finländska fonders tillväxtandelar är i själva verket ett skattemässigt förmånligt placeringssätt. Ränteavkastning från skuldebrev och inhemska dividender är skattefria för fonder, men för utländska dividender betalas en källskatt som bestäms av en överenskommelse mellan Finland och värdepapprets noteringsland. I flera andra länder är skattelagstiftningen annorlunda, vilket i princip betyder att avkastningsandelar är normen medan tillväxtandelar enbart kan användas inom olika pensionssparlösningar.

Seligson & Co kundtjänst