Aktuellt  keyboard_arrow_down

Aktuellt

Russian Prosperity -fondens avvikande tidtabell under år 2021
Aktuellt   |     30.12.2020   

Russian Prosperity tidtabell under år 2021


Avvikelser i fondtidtabellerna: Emerging Markets & Tropico LatAm
Aktuellt   |     29.12.2020   

Avvikelser i fondtidtabellerna


Ändringar i fondernas stadgar 1.12.2020
Aktuellt   |     30.10.2020   

Både våra gemensamma fondstadgar och stadgarna för den börsnoterade fonden OMXH25 ändras 1.12.2020.


LokalTapiola köper Seligson & Co Fondbolag
Aktuellt   |     10.8.2020   

Seligson & Co:s verksamhet fortsätter som tidigare. Detta gäller också de enskilda fonderna: samma placeringspolitik, samma arvoden.


Ändring i OMX Helsinki 25 Fondens stadgarna 3.8.2020
Aktuellt   |     17.6.2020   

Stadgarna utökas med en rätt för Fondbolaget att låta bli att expediera fondandelar som tecknats vid primärteckning om inte hela Teckningskompositionen har lämnats till fonden.


Utdelning för fondernas avkastningsandelar
Aktuellt   |     12.3.2020   


Ändringar i fondernas stadgar 1.2.2020
Aktuellt   |     23.12.2019   

Kapitalförvaltingsfonden Pharos kommer att ändras från en aktiv till en mer passiv fond. Förvaringsinstitutet för OMX Helsinki 25 byts.


Varför är räntorna så låga?
Aktuellt   |     11.11.2019   

Kom med till ett infoevent om de låga räntorna och bolagens reaktioner. Tisdag 19.11. kl. 14:30.


Ändringar i fondernas stadgar
Aktuellt   |     30.9.2019   

Stadgarna för våra fonder ändras den 1 november 2019. Ändringarna gäller inte arvoden och de ändrar inte placeringsfokus för någon av fonderna.


Russian Prosperity-fondens tidtabell
Aktuellt   |     15.7.2019