Aktuellt  keyboard_arrow_down

Aktuellt

Uppdateringar av fondernas faktablad
Aktuellt   |     4.7.2023   

Faktabladen för Seligson & Co Finland Indexfond har uppdaterats den 4 juli 2023. De uppdaterade faktabladen finns på vår webbplats […]


Uppdateringar av fondernas faktablad
Aktuellt   |     8.6.2023   

Faktabladen för Seligson & Co Euro Corporate Fund har uppdaterats den 8 juni 2023. De uppdaterade faktabladen finns på vår […]


Uppdateringar av fondernas faktablad
Aktuellt   |     11.5.2023   

Faktabladen för de av Seligson & Co Fondbolag förvaltade fonderna LokalTapiola Räntevärld, LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG, LokalTapiola Världen 50, LokalTapiola […]


Artikeln om Penningmarknadsfonden i översikten 1/2023
Aktuellt   |     27.4.2023   

Artikeln på finska om Penningmarknadsfonden i vår senaste översikt 1 / 2023 innehöll ett layoutfel, vilket resulterade i att en […]


Fickportföljen har förnyats
Aktuellt   |     26.4.2023   

Vi har förnyat vår mobilapp Fickportföljen och du kan nu ladda ner den från App Store och Google Play.


Utdelning för fondernas avkastningsandelar
Aktuellt   |     21.3.2023   

Seligson & Co Fondbolags ordinarie bolagstämma hölls den 21 mars 2023. Bolagstämman slog fast följande utdelning för 2022 för avkastningsandelarna […]


Fondernas faktablad har uppdaterats
Aktuellt   |     13.3.2023   

Faktabladen för de fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag har uppdaterats den 10 mars 2023. De uppdaterade faktabladen […]


Fonden Russian Prosperity Fund Euro är stängd tills vidare
Aktuellt   |     30.12.2022   

Teckningar och inlösen som riktar sig till fonden kan inte bekräftas när fonden är stängd. Vi följer aktivt situationen och ger ut information på vår webbplats så snart vi vet mer om saken.