Frågor & svar  keyboard_arrow_down

Insättningsgarantin och fonder?

Frågor & svar    |     30.3.2023   

Omfattas fonder av insättningsgarantin?

Hur skulle det gå med fondplaceringarna om Seligson gick i konkurs?

Det korta svaret när det gäller insättningsgarantin är nej, fonder omfattas inte av garantin. Fondernas medel finns däremot hos deras förvaringsinstitut även i det fall att det går illa för förvaltningsbolaget. Förvaringsinstitutet för de fonder som Seligson & Co förvaltar är OP Säilytys Oy.

Bankverksamhet skiljer sig ganska mycket från fonder. En person som sätter in pengar på sitt bankkonto lånar på sätt och vis sina medel till banken, som sedan lånar ut dem vidare till en något högre ränta, exempelvis till bostadsköpare. Man säger att tillgångar som sätts in på ett konto ”ingår i bankens balansräkning” och i princip kan gå förlorade om banken går i konkurs. Tack vare insättningsgarantin kan detta inte ske.

I skrivande stund har insättningsgarantin dock en maxgräns på 100 000 euro per bank och insättare. Mer detaljerad information om insättningsgarantin finns hos Verket för finansiell stabilitet.

Fondbolaget lånar inte av sina kunder för sin egen affärsverksamhet, utan tar hand om sina kunders medel i enlighet med den placeringspolitik som definieras i respektive placeringsfonds stadgar.

Detta innebär alltså att kundernas medel finns i fonderna som placeringar i värdepapper och, när det gäller kontanter, vanligtvis på bankkonton. De är åtskilda från fondbolagets egna medel och kan inte användas för att täcka fondbolagets skulder, inte ens vid konkurs.

Om fondbolaget gick i konkurs skulle förvaringsinstitutet tillfälligt ta över dess uppgifter och leta efter ett nytt fondbolag för att sköta fonderna. I en sådan situation skulle teckningar och inlösen kanske avbrytas tills verksamheten har omorganiserats.

Risken för att Seligson & Co går i konkurs snabbt och okontrollerat är mycket liten. Vår affärsverksamhet är lönsam, våra processer är beprövade under många år och kriser, vi använder inte komplexa derivatstrukturer i våra fonder och våra egna tillgångar är rejält större än vad myndigheterna kräver. Dessutom ägs Seligson & Co av det mycket solventa LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, som tillhör LokalTapiola-gruppen.

Ari Kaaro