Frågor & svar  keyboard_arrow_down

Teckna i svenska kronor?

Frågor & svar    |     18.10.2013   

Kan jag betala min teckning i svenska kronor, eller i någon annan valuta än euro?

Våra fonder tar emot teckningar och betalar ut inlösningar endast i euro.

Beroende på kundens bank och kontoinställningar kan det också gå att betala in summan från ett utländskt konto t.ex. i kronor, så att den mottagande banken växlar pengarna till euro. Tyvärr har vi av våra kunder förstått att det här sättet att konvertera betalningen ofta görs till en för kunden ofördelaktig växelkurs. Så även om varken den sändande eller mottagande banken debiterar någon extra avgift kan en sådan här betalning ändå bli dyr. Därför rekommenderar vi att teckningsbetalningar görs direkt i euro och en eventuell valutaväxel alltså görs skilt.

Som fondbolag har vi tyvärr ingen kontroll över betalningar eller deras avgifter eller tidtabell förrän de kommer fram på fondens konto.

Seligson & Co kundtjänst