Frågor & svar  keyboard_arrow_down

Byte från en fond till en annan?

Frågor & svar    |     11.1.2022   

Kan jag byta mina fondandelar till andelar i en annan Seligson & Co fond direkt, utan att pengarna betalas in på mitt konto däremellan? Kostar det mig någonting att byta från en fond till en annan? Och hur är det med beskattningen?

Vid ett fondbyte behöver man inte överföra pengarna först till det egna bankkontot. Ett fondbyte kan göras via Min portfölj -tjänsten under Uppdrag och Inlösning / byte. I uppdraget väljer man till vilken fond pengarna överförs.

Handelsersättning (0,1% i indexfonderna och avgifterna bundna till placeringstiden som tas i samband med en inlösning) betalas till fonden, alltså till andelsägarna och inte till Fondbolaget.

Ett fondbyte är ur beskattarens synvinkel det samma som en försäljning med en påföljande teckning i en annan fond. Överlåtelsevinsten som uppstått vid en realisering av fondandelarna (även vid  fondbyte) beskattas alltså helt normalt.

Seligson & Co kundtjänst