LokalTapiola fondärenden  keyboard_arrow_down

LokalTapiola fondärenden

Hur bli kund?

Fondernas kundtjänst sköts av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, LokalTapiola Private Banking, LokalTapiolas telefontjänst för sparande och placering samt LokalTapiolas nättjänst på adressen lokaltapiola.fi/sv. I början av kundförhållandet identifieras kunden och de lagstadgade person- och kontaktuppgifterna klarläggs.

LokalTapiolas nättjänst

I LokalTapiolas nättjänst kan du teckna, lösa in och byta fondandelar samt följa med hur värdet på placeringarna utvecklas. I nättjänsten kan du också skriva ut rapporter t.ex. för skattemyndigheten.

Till LokalTapiolas nättjänst .

Referensnumret ska anges vid girering

Varje kund har ett portföljspecifikt referensnummer som alltid ska användas vid betalning av ett teckningsbelopp. Referensnumret ska anges i samband med ett uppdrag. Du hittar referensnumret i LokalTapiolas nättjänst. Du kan också be det av LokalTapiolas kundtjänst.