LokalTapiola fonderna  keyboard_arrow_down

LokalTapiola fonderna

LokalTapiola Fondprospektet ger noggrann och omfattande information om fonderna, fondbolaget och hur fondplacerande går till i praktiken. Prospektet innehåller även fondernas stadgar (fondbestämmelser) och faktablad.

 

Räntefonder

LokalTapiola High Yield

Placeringsfonden LokalTapiola High Yield är en aktivt förvaltad långräntefond som placerar globalt på high yield marknader.

LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta är en aktivt förvaltad räntekapitalförvaltningsfond som placerar globalt i ränteplaceringar både på tillväxtmarknader och i utvecklingsländer.

LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i europeiska och andra OECD-länders företags och bankers skuldebrev. Fondens mål är att öka fondandelarnas långsiktiga värde. Fondens mål är att göra hållbara investeringar som avses i EU:s förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

LokalTapiola Ränta 100

Placeringsfonden LokalTapiola Ränta 100 är en aktivt förvaltad fond som placerar globalt i ränteinstrument med varierande löptid, som emitterats eller garanteras av stater, andra offentliga organ och företag.

LokalTapiola Räntevärld

Placeringsfonden LokalTapiola Räntevärld är en aktivt förvaltad räntekapitalförvaltningsfond som placerar globalt i ränteplaceringar både på utvecklade och på framväxande räntemarknader.

LokalTapiola Kortränta ESG

Placeringsfond LokalTapiola Kortränta ESG är en aktivt förvaltad korträntefond. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola Långränta ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Långränta ESG är en aktivt förvaltad långräntefond som placerar sina tillgångar i ränteplaceringar i euro i Europa och andra OECD-länder. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i nordiska och andra nordeuropeiska OECD-länders företags och bankers skuldebrev. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola Realränta ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Realränta ESG är en aktivt förvaltad långräntefond som placerar sina tillgångar i ränteplaceringar i euro i Europa och andra OECD-länder. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola Företagsränta ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Företagsränta ESG är en aktivt förvaltad långräntefond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i företags och bankers euronoterade skuldebrev i Europa och andra OECD-länder. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.


Blandfonder

LokalTapiola Skydd

Placeringsfonden LokalTapiola Skydd är en aktivt förvaltad blandfond som placerar globalt på både utvecklade och framväxande ränte- och aktiemarknader. Placeringarnas huvudvikt ligger på ränteplaceringar.

LokalTapiola Världen 20

En aktivt förvaltad blandfond som placerar globalt på både utvecklade och framväxande ränte- och aktiemarknader.

LokalTapiola Världen 50

Placeringsfonden LokalTapiola Världen 50 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar globalt på både utvecklade och framväxande ränte- och aktiemarknader.

LokalTapiola Världen 80

Placeringsfonden LokalTapiola Världen 80 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar globalt på både utvecklade och framväxande ränte- och aktiemarknader.

LokalTapiola 2025 ESG

Placeringsfonden LokalTapiola 2025 ESG är en aktivt förvaltad blandfond som placerar globalt på både utvecklade och framväxande ränte- och aktiemarknader. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola 2035 ESG

Placeringsfonden LokalTapiola 2035 ESG är en aktivt förvaltad blandfond som placerar globalt på både utvecklade och framväxande ränte- och aktiemarknader. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola 2045 ESG

Placeringsfonden LokalTapiola 2045 ESG är en aktivt förvaltad blandfond som placerar globalt på både utvecklade och framväxande ränte- och aktiemarknader. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.


Aktiefonder

LokalTapiola Europa Mid Cap ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Europa Mid Cap ESG är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier och aktierelaterade instrument. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola Europa Marknad

Placeringsfonden LokalTapiola Europa Marknad är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier och aktierelaterade instrument.

LokalTapiola Välfärd ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Välfärd ESG är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier och aktierelaterade instrument. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola Tillväxt ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxt ESG är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier och aktierelaterade instrument. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola Utvecklade Asien ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Utvecklade Asien ESG är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar sina tillgångar i aktier och aktierelaterade instrument. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola Hållbar Miljö

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Miljö är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier och aktierelaterade instrument. Fondens mål är att göra hållbara investeringar som avses i EU:s förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

LokalTapiola Konsument ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Konsument ESG är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier och aktierelaterade instrument. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola Aktie 100

Placeringsfonden LokalTapiola Aktie 100 är en aktivt förvaltad fond som placerar globalt på aktiemarknaderna huvudsakligen i andelar i sådana börsnoterade placerings- och specialplaceringsfonder, fondföretag och alternativa fonder som placerar sina tillgångar i olika bolags värdepapper.

LokalTapiola Norden ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Norden ESG är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier och aktierelaterade instrument. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola USA Mid Cap ESG

Placeringsfonden LokalTapiola ESG USA Mid Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier och aktierelaterade instrument. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

LokalTapiola USA Marknad

Placeringsfonden LokalTapiola ESG USA Marknad är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier och aktierelaterade instrument.