Verktyg  

Verktyg

Seligson & Co:s fondräknare hjälper dig att göra upp en personlig spar- och placeringsplan.

Fondsonden

Med fondsonden kan våra fonder kombineras till olika portföljer, så att man ser vilka värdepapper dessa helheter innehåller.

Räknare

Räknarnas antaganden baserar sig alltid även på en väl diversifierad ränte- eller aktieportfölj. Om du placerar på enskilda marknader eller t.ex. endast i ett slags aktier (t.ex. på en viss sektor) är riskerna alltid betydligt större än vid väl diversifierade placeringar.

På våra sidor hittar du tre olika räknare som strävar efter att svara på olika frågor enligt följande:

Målsättningsräknare

Hur länge skall jag placera för att uppnå en viss förmögenhet?
Hurdan avkastning krävs för att ett uppsatt mål skall nås inom en viss tid?

Avkastningsräknare

Hur utvecklas min placering med en viss marknadsavkastning och tidsfrist?
Hur mycket påverkar fondernas kostnader avkastningen på lång sikt?

Riskräknare

Vad är en förväntad avkastning och risknivå på en viss aktie-/ränteallokering?
Vilken är sannolikheten för att jag förlorar pengar under en viss tidsperiod?