LONG
2.5350
SHORT
1.6800
SHARE
8.0
Riskräknare  

Riskräknare

OBS! Räknarna har byggts med s.k. flash-teknik och kräver alltså en webbläsare som stöder flash.

Välj korrelation*:


  • Ingen korrelation (basoption)
  • Historiska korrelationer
  • Självvalda korrelationer

Korrelationer per tillgångsslag:
Korta / långa räntor Korta räntor / aktier Långa räntor / aktier
0
0
0
 
(*) Korrelationer varierar. De historiska korrelationerna är beräknade för 10 år med väldiversifierade portföljer. Med självvalda korrelationer kan man testa hur olika korrelationer påverkar risknivån.