Avkastningsräknare  

Avkastningsräknare

Summa som kan placeras antingen som en engångsplacering eller i några rater i början av placeringsperioden.
€/mån
En månatlig sparsumma eller t.ex. summa som sparas per kvartal fördelad på månaderna.
Antagen placeringstid:
 
1 år
40 år
Antagen avkastning:
     
Marknadsavkastning: 0 %
0 %
15 %
Välj korta/långa räntor eller aktier eller annan avkastning.
%    eller   
%
Fyll i förvaltnings- och förvaringsarvoden för den fond du jämför med i fältet.

Antagen placeringstid

Antagen placeringstid: tid under vilken den avkastning som fastställts i placeringsplanen skall räknas. Särskilt då det gäller aktiemarknaden kan man ha som tumregel att beräkningar som görs för perioder kortare än fem år för det mesta är slumpmässiga.

Antagen avkastning

Marknadernas antagna avkastning med den valda allokeringen - men alltså utan placerandets kostnader – kan anges antingen som beräknat procenttal för hela portföljen (vilket även kan uträknas med riskräknaren) eller som ungefärlig historisk avkastning för ett visst förmögenhetsslag. Räknarnas antaganden baserar sig på en väl diversifierad ränte- eller aktieportfölj. Den aktuella förväntade avkastningen för räntefonderna som kan beräknas på basis av löpande räntenivå meddelas i samband med de aktuella fondvärden.

Förvaltningsarvode

Placerandets årliga kostnader (t.ex. förvaltnings- och förvaringsarvoden) inverkar avsevärt på avkastningen. Du får fram Seligson & Co:s enskilda fonders förvaltnings- och förvaringsarvoden från rullgardinsmenyn. För en diversifierad portfölj måste den genomsnittliga kostnaden fyllas i fältet framför rullgardinsmenyn.

Det är skäl att märka, att fonder förutom direkta arvoden ofta också har andra kostnader, t.ex. sådana som uppstår av aktiehandel. Om du har en uppskattning om de totala kostnaderna är det klokt att använda den istället för att enbart räkna med förvaltnings- och förvaringsarvoden. Seligson & Co:s fonders totala kostnader hittar du i fondpresentationerna.